Českobudějovická záložna

U Černé Věže 1, České Budějovice
autoři: Bohumil Kněžek, Josef Václavík

Stavbu je možné řadit mezi vrcholné projevy emocionálního funkcionalismu na našem území a je mimořádnou ukázkou citlivého spolupůsobení moderní architektury v historickém kontextu bez nutnosti rezignovat na principy avantgardní tvorby v exponované pozici jedné z nejdůležitějších parcel města.