Cazú Zegers

Od roku 1990 se Cazú Zegers až dodnes věnuje volné aplikaci své profese, vývoji architektonických projektů, kulturnímu a teritoriálnímu managementu a výzkumným projektům v různých oblastech. Přednáší na řadě univerzit doma i v zahraničí; v současné době vyučuje architekturu na 5. stupni soukromé architektonické školy Universidad del Desarrollo.
Její projekty se týkají rozvoje venkova, vnitřní architektury a rezidenčních budov a charakterizuje ji hledání nových architektonických forem upozorňujících na vztah poezie a architektury na území Latinské Ameriky.
Bydlet obezřetně a v nejistotě, tj. s jednoduchou technologií LOW TECH a vysokým experimentálním dopadem.

Architektonické studio Cazú Zegers

Zaměřuje se na projekty chilské architektury; hledá jazyk expresivních forem a architektury intimně propojené s Chile, jeho územím, krajinou a místními lidovými stavbami. Práce vyvíjené v tomto studiu nepředkládají hotová díla, ale
taková, na nichž se stále pracuje a která odrážejí poetiku bydlení v určitém teritoriu.
Studio připravilo monografii Prototypy tohoto území / Prototypes of this Territory, která vyšla roku 2008 v nakladatelství Ediciones ARQ.
Vynikajícím příkladem této umělecké a tvůrčí pozice je hotel a ozdravovna Tierra Patagonia.
Studio má pozoruhodnou koncepci designu vycházející ze vztahu poezie a architektury, která je obsahem teze AMEREIDA (publikované u Ediciones de la Escuela de arquitectura de la UCV), jež tvrdí, že příchod Kolumba do Přední a Zadní Indie a do Ameriky byl dar. Amereida vybízí obyvatele Ameriky, aby vytvořili jazyk forem odpovídající latinskému odkazu a světu Ameriky, tj. aby převzali odpovědnost za novou
kulturu Latinoameričanů a odvodili ze svého původu druh dialogu z pozic uceleného pohledu na svět.
Cazu Zegers to nazývá „Bydlet obezřetně a v nejistotě“, tj. s jednoduchou technologií LOW TECH a vysokým experimentálním dopadem.
Tento zvláštní náhled se zrodil z pochopení toho, že velkým dědictvím Chile je jeho území, kde „Chile je především krajina, až potom země“, jak zpívá básník Nicanor Parra.
Veškerá její práce vychází z toho, že „teritorium je pro Ameriku to, co pro Evropu monumenty“, a proto není architektura nositelkou děje, nýbrž vstupuje do milostného dialogu s přírodou.

Hotel větru

 

Hotel větru

Sarmiento Lake, XII Región, Tierra Patagonia Hotel je umístěn na vstupu do chilského národního parku Torres del Paine, na břehu
jezera Sarmiento. Vodní plocha jako by podpírala nádherný masiv Paine. Jeho velkolepost vnuká myšlenku na rozšířený projekt v dialogu s obrovským územím. Obrysy hotelu se pokoušejí splynout s metafyzickou krajinou a nijak ji nenarušují. Tvar připomíná starou fosilii, prehistorické zvíře na břehu jezera, jaké nacházel a studoval Darwin. Budova zrozená na pevnině je jako záhyb v terénu vykroužený do písku větrem. Ukotvena je k základům kamennými opěrami a celá pokryta dřevěnými lavírovanými panely Lenga. Tato úprava jí propůjčuje stříbrný lesk typický pro staré dřevěné domy ošlehané větrem. Prostorové řešení se snaží vyvolat dojem tepla a útulnosti, vnitřní chodníky umožňují prožívat stavbu v celé její rozlehlosti.

Hotel větru