Carlotta Del Bianco

Carlotta Del Bianco je spoluzakladatelkou a viceprezidentkou organizace Romualdo Del Bianco® – Life Beyond Tourism® sídlící ve Florencii, která spolupracuje s více než 500 kulturními a akademickými institucemi po celém světě.
V roce 2001 ukončila Carlotta humanitní studia na Univerzitě ve Florencii se zaměřením na historii odívání. Než získala univerzitní titul, působila na praxi v Stibbertově muzeu, kde reorganizovala sbírku kostýmů a na základě této zkušenosti se podílela na katalogizaci fotografického archivu pohřebních oděvů Medicejů.
Poté ji profesní kariéra zavedla k propagaci příležitostí pro mezinárodní a mezi-kulturní výměnu odborníků a studentů z uměleckých a kulturních oborů. Byla projektovou koordinátorkou mezinárodního semináře organizovaného nadací Romualdo Del Bianco Foundation®, ve spolupráci s městem San Gimignano a Univerzitou ve Florencii, nazvaného „Rehabilitace bývalého kláštera a věznice San Domenico v San Gimignanu“ a je spoluautorkou publikace Nová městská identita: San Domenico v San Gimignanu.
Kromě dalších akcí rozvíjela a řídila pololetní Kostýmní kolokvium, které bude v listopadu 2014 mít již čtvrté vydání.
Od roku 2006 se aktivně podílí na definování směřování portálu Life Beyond Tourism®, který podporuje nadace Romualdo Del Bianco Foundation®. Carlotta je v současné době výkonnou ředitelkou Centro Congressi al Duomo, což je pilotní projekt Life Beyond Tourism®.
Carlotta Del Bianco je aktivní členkou italského výboru ICOMOS (International Council of Monuments and Sites). Od roku 2008 je koordinátorkou a zprostředkovatelkou Italského výboru mladých ICOMOS a nadační sekce pro mladé.

Kulturní portál Life Beyond Tourism® a památkové obce
Life Beyond Tourism® nabízí platformu pro různé regiony z celého světa, kde mohou upozornit na kulturní akce, hmotné i nehmotné dědictví a související památky i místní pozoruhodnosti jak své občany, tak cizí návštěvníky. Life Beyond Tourism® se vyznačuje pochopením vzájemné souvislosti mezi ochranou kulturního dědictví a významem kulturních akcí. Chce povzbudit komunity, aby si ponechaly nebo znovu získaly ducha místa, tím, že jim nabízí způsob, jak udržet živoucí prostředí globální kulturní sítí. Současně se zapojením komerčních subjektů do realizace tohoto filozofického přístupu je možné nabídnout příležitosti k mezikulturnímu dialogu, pestré
a uspokojivé zážitky pro turisty a finanční návratnost pro regiony.

Fondazione Romualdo Del Bianco® – Life Beyond Tourism® pokračuje ve spolupráci s Galerií Uffizi a projektem jejího ředitele, profesora Antonio Nataliho, „La Citta degli Uffizi“ (Město Uffiziů).
La citta degli Uffizi je projekt, jehož záměrem je přinést rozsáhlé sbírky uměleckých děl uložených v depozitářích Galerie Uffizi na území Florencie jako celek. La Citta degli Uffizi obnovuje propojení, které mezi městem Florencií a jejím územím vždy existovalo a umožňovalo vzájemnou výměnu myšlenek a podnětů.

Příspěvek v 2013