Bytový dům Gatternweg od Felippi Wyssen Architects

Integrace netradiční architektury do oblasti plné konzervativních staveb nemusí být vždy snadná. Avšak pokud se návrhu ujme schopná architektonická kancelář, jako v tomto případě, výsledkem může být budova která lichotí svému okolí.

 

 

Nejen celkový objem této stavby, ale i fasáda a rozložení se liší od okolních budov. Rozhodujícím faktorem pro harmonickou integraci této nové budovy je však její výrazně zapuštěný objem, který se při vzestupu zužuje: toto dynamické snižování jeho půdorysu činí objem vizuálně lehčím; Současně vytváří na svých úzkých stranách prostorné terasy.

 

Všechny fasády kontrastují se zeleným okolím díky černě naolejovanému smrkovému dřevu. Společně s okenními roletami dodávají budově archaický vzhled a tím připomíná vzhled venkovských infrastrukturních budov.