Bulharský kulturní institut

Klimentská 6, Praha 1
Česká republika
tel.: +420 233 326 862
e-mail: bki@bki.cz
www.bki.cz

 

Podpora tradic bulharské architektury

Bulharský kulturní institut tradičně podporuje a popularizuje Festival architektury a urbanismu Architecture Week, který se koná v Praze již desátý rok. V posledních ročnících tohoto prestižního a se zájmem očekávaného fóra jsme představili různé tendence, hlediska a vzory charakteristické pro bulharskou architekturu.

Ve výstavních prostorách a na stránkách festivalového katalogu jsme publikum seznámili s kulturněhistorickým architektonickým dědictvím Bulharska – s Antickým divadlem v Plovdivu, kostelem Krista Vševládce v Nesebru, Asenovou pevností u Asenovgradu, architektonickými památkami pod záštitou UNESCO i s domy období národního obrození. Vedle tohoto komplexu historických objektů a budov byla představena i současná podoba našeho státu, vytvářená talentovanými a ambiciózními bulharskými architektonickými ateliéry.

V kontextu  festivalu Architecture Week, který se během let stal platformou pro prezentaci světové architektury pro obyvatele a návštěvníky Česka, se snažíme být aktuální, pokud jde o témata, která toto fórum akcentuje. Letos je v centru pozornosti tzv. „organické město“ – organic city.

Současné nároky na kvalitu života, potřeby vyššího vzdělání a kvalifikace, technického rozvoje  a vyspělé kultury vedou k tomu, že neustále roste počet lidí, kteří míří do velkých měst. Typické známky urbanizace nesporně ukazují, že tradiční struktura života se na celém světě hroutí a proměňuje. Přeplněné město se nepozorovaně mění v obrovský živý organismus, který propojuje do způsobu života vše užitečné a funkční. Otevřená zůstává otázka: můžeme do této symbiózy zapojit i kulturněhistorické dědictví, odkázané našimi předky?

V samotném srdci bulharského hlavního města – Sofii – byl letos uskutečněn rozsáhlý projekt obnovy a dostavby antického kulturně-komunikačního střediska. Projekt „Antická Serdika“ zahrnuje restaurování 8000 m2 archeologických vykopávek – části antického města Serdiky a jejich proměnu v pěší zónu. Jejich stáří je téměř 2000 let a přestože nesou známky své doby, bylo jejich symbiózy s dynamickým „organickým městem“ dosaženo. Starobylé římské město již „žije“ s každodenností obyvatel metropole. Uprostřed moderní městské krajiny může člověk kráčet zároveň po stopách císaře Konstantina Velikého. Může se o tom přesvědčit každý, kdo navštíví bulharské hlavní město Sofii – organické město, v němž se nenápadně setkávají antická a moderní architektura. Nebo o tom může získat představu z níže uvedeného snímku mladého fotografa a režiséra Andreje Chadživasileva.

Zdroj: Redakce AW – Organics City 2016

 

Lákavé a vzrušující cestování

Galina Todorova Ředitelka

Cestovat po světě je lákavé a vzrušující. Nemenším lákadlem je poznávat vlastní zemi. Přijít do kontaktu s různými kulturami a civilizacemi, které se rozvíjely na bulharském území, to zanechá trvalou stopu v každém. Ještě působivější je ale narazit na kulturně historickou památku nezaslouženě nedoceňovanou kvůli slavnějším pamětihodnostem v sousedství. V každodenním spěchu nebo v časové tísni cestou na známá místa nebo k populárnímu historickému objektu často mineme nějaké méně známé, ale, jak se pak ukáže, významné a zajímavé kulturní, výtvarné či architektonické památky.

V životě je všechno otázkou názoru, i pamětihodnosti. Co by nás ve 21. století přimělo záměrně navštívit dané historické místo nebo památku? Informace v médiích nebo fotografie na sociálních sítích? Reklamní brožurka nebo turistický průvodce? Vyprávění cestovatele nebo doporučení kamaráda? Každý si najde sám vlastní impuls a prostředek, který ho přiměje vydat se na cestu…

Máme výsadu, že žijeme v době, kdy stačí sednout si před monitor počítače a mít kulturně historické dědictví na dosah ruky. Nedávno jsem objevila díky virtuálnímu katalogu myastoto.bg – projektu podporujícímu domácí turistiku v rámci operačního programu Regionální rozvoj 2007–2013 – neznámé Bulharsko. Téměř polovina z padesáti málo známých objektů a míst zařazených do projektu je architektonicky cenná. Mezi nimi zaujmou zvláště skalní architektura, thrácké svatyně, starověké řecké a římské pevnosti, raně křesťanské chrámy, středověké stavitelství, náboženské stavby islámu nebo městské domy z období obrození.

Svým kulturně historickým dědictvím láká i černomořské pobřeží. Během let přišly do Nesebru a Sozopolu milióny návštěvníků. Jen několik kilometrů od Pomorie je přitom antická kupolová hrobka, známá jako Dutá mohyla (Kuchata mogila). Tato unikátní architektonická památka z 2.–3. století je jediná svého druhu na celém Balkánském poloostrově. Ačkoli leží na dostupném místě

s dobrým dopravním spojením, co by kamenem dohodil od lázeňského města Pomorie, blízko Burgasu a u hlavní silnice do letoviska Slunečné pobřeží, jen málokdo ji navštívil nebo o ní vůbec ví. Originální kombinace thrácké hrobky a římského mauzolea se bohužel ocitla mezi málo známými objekty celonárodního významu. Jejich návštěvu vám mohu upřímně doporučit.

Když někdo miluje svou vlast, má velkou radost, když ji může představit jako zemi krásnou, atraktivní, pozoruhodnou. Ještě silnější je tento pocit, má-li možnost představit ji prostřednictvím neznámých architektonických skvostů a vyvolat tak zájem široké veřejnosti.

Galina Todorova

Ředitelka

 

 

Architecture Week 2015 – slovo velvyslance Bulharské lidové republiky Lačezara Petkova

Je pro mne velkým potěšením uvést prezentaci mé země na festivalu Architecture Week ročníku 2015. Bulharsko využívá tuto vynikající příležitost k představení svých významných kulturních a historických památek – příkladů tradiční architektury a současných projektů – již počtvrté.

Letošní ročník se zaměřuje na dědictví našich krajů a já s radostí představuji překrásný kraj Asenovgrad. Malebně zasazený do Thrácké nížiny, na úpatí pohoří Rodopy, nese v sobě stopy a paměť rozličných období, kultur a civilizací. Četné archeologické, historické a kulturní památky tohoto kraje jsou cennou součástí bulharského národního dědictví. K nejvýraznějším patří starověká thrácká svatyně, impozantní středověká Asenova pevnost a skvostná památka křesťanské architektury – Bačkovský klášter, úchvatný díky mistrovství svých stavitelů a malířů.

Jako příklad interakce mezi kulturním dědictvím a současným designem, inovativní výstavby měst zachovávající architektonické dědictví, představí jedna z vedoucích společností v nejnovějších architektonických trendech v Bulharsku – ATM Studio – současné urbanistické plánování na venkově. Tato společnost působí v oblasti designu a výstavby budov, vybavenosti a infrastruktury více než dvacet let. Za projekt čistírny odpadních vod pro město Sandanski získal její hlavní architekt Ivajlo Mišev v letošním roce první cenu Svazu bulharských architektů, založenou u příležitosti 50. výročí jeho ustavení.

Závěrem bych chtěl věnovat zvláštní pozornost účasti bulharských dětí ze škol „Kněze Nedelja Ivanova“ a „20. září“ z Panagjurište v projektu Hravý architekt. Jejich účast na festivalu je určitou odezvou na návštěvu ředitelů těchto škol na ročníku 2014, kam si přijeli vyměnit zkušenosti s českými vzdělávacími institucemi. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem a odpovědnost nejmladších účastníků o vlastní okolí a zároveň o architektonické dědictví. Snaží se podporovat jejich kreativitu a obrazotvornost, ale také nám umožňuje uvažovat o tradicích a modernosti, viděných očima budoucích generací.