Budova CPTO Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem 

Petr Pelčák a partner architekti 

2015 – 2020 

Petr Pelčák a partner architekti zvítězili se svým projektem v architektonické soutěži, která byla vypsána na novou budovu přírodovědných studií. Jejich projekt částečně respektoval původní uspořádání staré nemocnice. Stavba tvoří dvě výrazné hmoty na půdorysu písmene L. Fasáda má plastickou a elegantní koncepci s keramickým obkladem.  Výborným urbanistickým vkladem této architktury je vytvoření náměstí v centru univerzitního kampusu.