Brazilský prales a původní indiánští obyvatelé Brazílie: Radana Dungelová

Autorka fotografií fauny a flóry Radana Dungelová

Vystudovala obor americká literatura na filozofické fakultě, ale nikdy se tomuto oboru nevěnovala. Dlouhodobě pobývala v Jižní Americe (tehdy jako žena velvyslance v Brazílii a později ve Venezuele).
Dnes jezdí do jihoamerických deštných pralesů společně s manželem Janem Dungelem. Tvoří spolu dokonalý sehraný tandem – malíř a fotografka divoké zvěře. Jejich cesty bývají plné dobrodružství, někdy i plné nečekaných zvratů a nástrah. Nevyhýbají se dosud neprozkoumaným oblastem. Radana se účastnila i náročné a ceněné výpravy k hoře Neblina. Tehdy se jim jako prvním na světě podařilo najít a přístrojem GPS přesně zaměřit tzv. bifurkaci řeky Baria, která spojuje povodí Amazonky a Orinoka.
Ve svém fotografovaní spatřuje význam také z pohledu snah o záchranu panenských oblastí Amazonie. Je přesvědčena, že pokud se jí podaří zachytit její krásu a podělit se o ní s veřejností, nezůstanou k její likvidaci lhostejní. Říká: „Věřím, že lidé, přestože je neláká dobrodružství, jakým naše cesty „do pravěku“ bývají, jsou citliví na hrozbu likvidace amazonské přírody, kterou už budoucí generace k životu nevrátí.“ Za projekt Živá Amazonie, motivovaný snahou zvýšit povědomí české veřejnosti o hodnotě amazonských biotopů ohrožených devastací obdržela 2. cenu v soutěži Země žen 2008, vyhlašovanou nadací Yves Rocher.