Brazilský prales a původní indiánští obyvatelé Brazílie: Attila Lorant

Autor fotografií indiánů Attila Lorant

 

PŮVODNÍ OBYVATELÉ BRAZÍLIE
Portréty brazilských indiánů na této výstavě jsou součástí díla maďarského fotografa Attily Loránta. Navštívil kmen Camaiurá v indiánské rezervaci Xingu a také kmen Enauenês-nauês sídlící na březích řeky Iquê, oba ve státě Mato Grosso. Zachytil také skupinu Matusi, která pobývá v nejsevernější oblasti země, v Roraimě.
Brazílie je jako multietnická a multikulturní země velmi hrdá na odkaz těch, kteří na jejím území žili v dávných dobách.
Původní obyvatelé amerických kontinentů odjakživa fascinovali lidi z tzv. Starého světa. Navzdory této fascinaci však nebyly vztahy mezi Evropany a indiány založeny vždy na vzájemné úctě. Indiáni v Brazílii i v jiných zemích amerických kontinentů byli po staletí oběťmi násilí všeho druhu. Bylo jim zabráno území, zdroje nezbytné pro život byly zničeny a jejich náboženství postupně upadalo v zapomnění. Přesto některé skupiny přežily v původních podmínkách nebo jen pod nepatrným vlivem takzvaného „civilizovaného světa“. Lidé žili na brazilském území již 1.600 let př. n. l. Před vyloděním Portugalců na počátku 16. století se zde indiánská populace členila do více než 1.400 velkých kmenů s celkovým počtem 2 až 6 milionů osob. V současné době tu žije 227 těchto domorodých společenství
a jejich populace čítá asi 460.000 lidí. Tento pokles je přičítán jak počáteční agresi kolonizátorů, tak úmrtnosti na epidemie, proti nimž neměli indiáni imunitu ani léky.
V roce 1961 vznikla první indiánská rezervace: park Xingu. Byl výsledkem úsilí občanů, mezi něž patří například Orlando Villas Bôas, odborník na indiánské kultury, a jeho bratři Leonardo a Cláudio, Marshal Rondon a sociolog a antropolog Gilberto Freire. Jejich cílem bylo zachovat domorodé obyvatelstvo, jejich kulturu a tradice.
V roce 1967 vznikla jako instituce brazilské vlády Státní nadace pro indiány (FUNAI). Měla za úkol vymezit strategii ochrany brazilských indiánských komunit. FUNAI staví na brazilské ústavě z roku 1988, která uznala práva indiánů na jejich sociální organizace, tradice, jazyky a víru, a rovněž právo na území, na kterém vždy pobývali, s tím, že stát je zodpovědný za vytvoření přírodních rezervací, kde budou moci žít. V kompetenci nadace je zajišťovat základní vzdělání indiánských skupin, vymezit a chránit území, která tyto kmeny tradičně obývaly, a podporovat rozvoj výzkumů o indiánech. Kromě toho je jejím úkolem zvyšovat zájem společnosti o tyto komunity a jejich problematiku, spravovat jejich dědictví, dohlížet na jejich území a bránit násilí a nepravostem, k nimž zde může docházet.
Díky těmto opatřením vzrostla indiánská populace v Brazílii po poklesu na kritický stav cca 300.000 osob na současný počet 460.000 lidí.