Barokní areál v Mariánské Týnici/video – Cena Opera Historica Plzeňského kraje

Mariánská Týnice je vrcholně barokní areál s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie, ambity a proboštstvím, které dal vybudovat plaský klášter podle projektu Jana Blažeje Santiniho v letech 1711–1768. Mariánská Týnice patří k nejvýznamnějším barokním poutním místům na Plzeňsku a je středoevropsky významnou ukázkou barokní sakrální architektury. Dominantou vrcholně barokního osově symetrického areálu je kostel Zvěstování Panny Marie. Na začátku 20. století byla památka po dlouholetém chátrání na pokraji úplné zkázy, když se v roce 1920 zřítila kupole kostela. Od roku 1993 proběhla příkladná a zdařilá památková obnova. Prvním krokem byla rekonstrukce věží proboštství, poté obnova kupole kostela a fasád, restaurování barokních fresek v kostele a ambitu, obnova zděné kruchty v severní kapli, oprava a rekonstrukce zčásti dochované kaple na východní straně kostela. K dokončení projektu Jana Blažeje Santiniho zbývá poslední krok – dostavba východního ambitu.

Cena Opera Historica Plzeňského kraje. Cenu udělil hejtman Josef Bernard ředitelce Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Ireně Bukačové a  architektu Janu Soukupovi.