ARPEMA na výstavě Prague: Next

ARPEMA je firma, jejíž majitel, Ing. arch. Petr Malinský má za sebou více než 30 let úspěšné práce v oboru architektury, projektování a realizace staveb včetně jedinečného znalectví v oboru starého evropského umění.

ARPEMA se specializuje nejen na architektonické návrhy a projektování památkových objektů, historických areálů a staveb, objekty chráněné UNESCO a Národní kulturní památky, ale i na soudobou moderní architekturu s citem pro soulad starého s novým.

ARPEMA nabízí kompletní architektonické a projekční práce včetně inženýrské činnosti.

ARPEMA pomůže při krizových situacích v průběhu přípravy a realizace staveb formou poradenské činnosti v oboru architektura, stavitelství a památková péče.

ARPEMA představuje erudované znalectví evropského umění od středověku po současnost, sběratelství s citem pro hodnotná díla starých mistrů i současných autorů a kultivované poradenství s výběrem vhodného uměleckého díla do interieru i exterieru pro naše klienty včetně nezbytných umělecko-historických expertiz renomovaných znalců.

ARPEMA pomůže našim klientům při koncipování jejich vlastní umělecké kolekce, nabídne a následně dodá vybraná umělecká díla.

ARPEMA zajistí restaurování poškozených uměleckých artefaktů na nejvyšší oborné úrovni, výběr a dodávku odpovídající adjustáže uměleckého díla včetně jeho finální prezentace v klientově prostředí.

Krátká charakteristika: Úkolem objemové studie je ověření možnosti využití pozemku pro umístění Pavilonu slovanské epopeje Alfonse Muchy a návrh jeho optimálních provozních,výškových a plošných limitů. Vzhledem k výjimečné poloze místa (zvláště z dálkových pohledu) a v návaznosti na měřítko sousedních budov navrhujeme válcový pavilon se zaoblenými okraji, jehož hmota se opticky vznáší nad veřejným prostorem terasy, pod kterou je situováno provozní, technické a administrativní zázemí výstavního pavilonu. Zlatá barva symbolizuje slunce a nebesa, odkazuje k secesi, tvoří zlatou obálku pro mimořádný malířský celek, který ve svých útrobách chrání a téměř posvátným způsobem prezentuje návštěvníkům. Nosná válcová výstavní hala pavilonu je nesena trojicí komunikačních pylonů, které navíc obsahují veškeré nezbytné vertikální technologické trasy. Tyto pylony jsou opticky co nejvíce potlačeny pomocí černého kovového obkladu, aby se zvýraznilo působení zrcadlového zlatého oblaku.

 

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost ARPEMA projekt Pavilon Slovanské Epopeje.

Markéta Jiroušková, redaktorka AW