Výstava Architektura v prostoru a čase – Románská architektura

Časové zařazení
11. stol. vznik v Itálii 11. stol. – 12. stol. rozvoj ve Francii
11. stol. – 13. stol. rozvoj v českých zemích

I. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ ZNAKY
Románský sloh byl inspirován architekturou antického Říma. Úkolem tehdejší architektury bylo vytvořit vhodný prostor (kostel nebo klášter), v němž by mohl probíhat náboženský a sociální život. Hlavními znaky slohu jsou těžkopádnost, prostota, silné zdi, malá okna, malé dveře, důraz na harmonii proporcí, kompozici a půdorysné uspořádání, užití kamene a velmi časté užívání spolií. Architekturu doprovázejí malířské a sochařské programy.
Architektura v prostoru a čase

II. STAVEBNÍ PRVKY

ZDI – kvádříkové nebo cihelné (v Pobaltí), kvádříky (kameny opracované na kvádry o výšce nejčastěji 8–24 cm) byly kladeny různými způsoby: zdivo je pak řádkové, klasové, kombinované nebo smíšené, kvádříkové zdivo zůstávalo většinou bez omítky FASÁDA – vylehčení a členění stěn, rytmus, plochy stěn jsou členěny a odhmotňovány – nikami, slepými arkádami, lisenami, obloučkovými vlysy a trpasličími galeriemi ARMOVÁNÍ – zdůraznění nároží plastickým vyznačením hrubým přitesáním vypouklých stěn kvádříkového zdiva (bosáží) ORNAMENTIKA – výzdoba na různých architektonických článcích staveb (spodní plochy klenebních pásů, hlavice sloupů, obloučkové vlysy, portály apod.): perlovec, vejcovec, pila OKNA – malá, úzká s polokruhovým nadpražím – ostění, nadpraží i parapet byly skosené; okna byla sdružená do podvojných, potrojných i víceosých oken. V hlavních průčelích bylo užíváno kruhové okno s kružbou. Okna obytných sídel mají většinou nadpraží rovná PORTÁL – architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné budovy – polokruhové nadpraží, ostění (jednoduché bez sloupků a tympanonu, ústupkové bez sloupku nebo ústupkové se sloupky a tympanonem) TYMPANON – svislá plocha nad dveřmi portálu nebo nad oknem, zpravidla polokruhového nebo trojúhelníkového tvaru, často zdobená figurálními plastikami nebo reliéfy SLOUPY A PILÍŘE – základními částmi sloupů a pilířů jsou hlavice (kalichová – hladká nebo zdobená, kladivová, krychlová, polštářová, bochníková, později figurální), dřík a patka (s nárožními drábky nebo lístky) SPOLIE – znovu použité architektonické prvky z antických staveb, které byly ukořistěny při válečných výpravách nebo pocházející ze zničených nebo neužívaných architektonických objektů VALENÁ KLENBA – klenba ve tvaru půlválce nebo válcové výseče, překlenující prostor mezi dvěma protilehlými stěnami, klenební pas (různě široký a profilovaný zděný oblouk odděluje jednotlivá pole klenby a vyztužuje valenou klenbu) POLOVALENÁ KLENBA – klenba opřená vrcholem o stěnu KŘÍŽOVÁ KLENBA – tato klenba vzniká jako průnik dvou vzájemně kolmých valených kleneb, klene se na čtyři rohové podpěry, je nejnáročnější středověkou klenbou OBKROČNÁ KLENBA – klenba rozpjatá nad úhlopříčně rozmístěnými podporami, byla užívána jako řešení zaklenutí rohových polí, patka proti lunetě (luneta: plocha stěny vymezená vodorovnou základnou a půlkruhovým obloukem, vznikající v klenební výseči, vyplňovaná malbou nebo sgrafitem) a naopak: rozvinutí tohoto systému umožnilo zaklenout prostor s téměř libovolnou sestavou otvorů ve stěnách KUPOLE – užívají se také tambury (válcovité části stavby pod kupolí, obvykle s okny) na trompech (zaklenuté výklenky, jejichž úkolem je zprostředkovat přechod z prostoru nad čtvercem do polygonu nebo z polygonální základny do klenby kupole – obdoba pendantivu) KONCHA – specifický typ kulové klenby užívaný k zaklenutí apsid PLOCHÉ STROPY – obvykle dřevěné trámy a záklop STŘECHY – sedlové (hlavní lodi bazilik), pultové (boční lodi bazilik), kuželové (rotundy) a stanové (mají zpravidla čtyři střešní roviny, sbíhající se do středového vrcholu a tvoří tak čtyřboký nebo víceboký jehlan)

III. STAVEBNÍ MATERIÁLY

DŘEVO – užívané na stropy a krovy
KÁMEN – základní materiál, lomový i tesaný na zdi, sloupy, pilíře a klenby (opuka, pískovec, tuf, vápenec)
HLÍNA – užívána ve formě cihel a pálených cihel

IV. TYPICKÉ STAVBY

•Náboženské stavby
ROTUNDY
typ stavby centrálního kruhového půdorysu s kuželovou střechou, později s lucernou a apsidou
KOSTELY
jednolodní podélné kostely obdélníkového tvaru, ukončené apsidou
BAZILIKY
vícelodní baziliky trojlodní a později pětilodní stavby, střední loď je vyvýšená, boční lodě jsou nižší.
KLÁŠTERY
součásti středověké klášterní klauzury: konventní kostel, kaple, křížová chodba, rajská zahrada se studnou a kašnou (lavatoriem), kapitulní síň, kuchyně, cellarium (skladiště potravin), refektorium (refektář) a dormitorium (dormitář) • Obytné stavby (světské)
HRADY (motte, donjon)
PALÁCE
MĚSTSKÉ OBYTNÉ BUDOVY

• Inženýrské stavby
MOSTY
budovány specialisty, sdruženými v mostních bratrstvech

V. VÝZNAMNÉ STAVBY

Významné stavby v českých zemích

• Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Zákolany u Kladna • Rotunda sv Jiří na Řípu • Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo • Rotunda sv. Kateřiny, Česká Třebová • Rotunda sv. Longina, Nové Město, Praha • Rotunda sv. Kříže Menšího, Staré Město, Praha • Rotunda sv. Martina, Vyšehrad, Praha • Rotunda Narození Panny Marie, Holubice, Praha–západ • Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha • Bazilika sv. Prokopa, Třebíč (na seznamu UNESCO) • Bazilika Panny Marie, Tismice u Českého Brodu • Bazilika sv. Bartoloměje, Kondrac u Vlašimi • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, Velehrad • Bazilika sv. Václava, Stará Boleslav • Kostel Panny Marie, Mohelnice nad Jizerou • Kostel sv. Petra, Poříčí nad Sázavou • Kostel sv. Havla, Poříčí nad Sázavou • Kostel sv. Martina, Praha – Řepy • Kostel sv. Máří Magdaleny, Řečany nad Labem • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Praha – Dolní Chabry • Kostel sv. Petra a Pavla, Řeznovice, Ivančice • Kostel sv. Máří Magdaleny, Praha – Přední Kopanina • Kostel sv. Mikuláše, Vinec • Kostel sv. Mikuláše, Potvorov
• Kostel sv. Jakuba Většího, Vroutek • Kostel sv. Bartoloměje, Praha – Kyje • Kostel sv. Jakuba, Jakub • Kostel sv. Prokopa, Záboří nad Labem • Kostel sv. Václava, Hrusice • Klášter premonstrátů s bazilikou Navštívení Panny Marie, Milevsko • Klášter Teplá • Klášter Porta coeli, Předklášteří u Tišnova • Klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově, Ostrov u Davle • Klášter v Louce • Hrad Landštejn, Staré Město pod Landštejnem • Hrad Přimda, Přimda • Hrad Rabí, Rabí • Zdíkův palác, Olomouc • Krypta baziliky sv. Markéty, Praha – Břevnov • Černá věž, Pražský hrad, Praha • Falc, Cheb
Významné stavby v zahraničí • Klášter Saint-Foy, Conques, Francie • Bailika Sainte-Madeleine, Vézelay, Francie • Katedrála Saint-Front, Perigueux, Francie • Kostel Notre-Dame-la-Grande, Poitiers, Francie • Klášter Cluny, Francie • Katedrála Sv. Lazara, Autun, Francie • Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána, Špýr, Německo (na seznamu UNESCO) • Katedrála, Santiago de Compostela, Španělsko • Kaple Cormac, Rock of Cashel, Irsko • Katedrála, baptisterium a kampanila (Šikmá věž), Pisa, Itálie • Opatský kostel, Ják, Maďarsko

Kostel sv. Jakuba, Jakub u Kutné Hory, 1165
Hradní kaple sv. Erharda a Uršuly, Cheb, konec 12. stol.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tismice, konec 12. stol.
Rotunda Narození Panny Marie, Holubice, před 1224
Příspěvek v 2014