Výstava Architektura v prostoru a čase – Historizující architektura

Časové zařazení
2. pol. 19. stol. až konec 19. stol. historismy (opakování historických slohů)
Od 60. let 19. stol. Eklektismus (volné mísení historických slohů v rámci jedné budovy)

I. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ ZNAKY

Architektura ve znamení historismů – opakování historických slohů (neoklasicismus, neobaroko, neorenesance, neogotika, neorománská architektura), eklektismus. Období vyhrocené polarity technicky zaměřené architektury a architektury historizující. Rozvoj urbanismu. Každý neostyl se vztahoval k určitému typu činnosti – neorenesanční bývala divadla, muzea, knihovny, neogotické budovy souvisely s národy a národnostmi, neorománský sloh souvisel s vojenskými budovami.

II. STAVEBNÍ PRVKY

ZDI – stěnový nosný systém, omítané zvenčí i zevnitř
SLOUPY A PILÍŘE – kovové, zděné
PLOCHÉ STROPY – dřevěné trámové, ocelové vazníkové
KROVY – dřevěné soustavy, ocelové na velká rozpětí

III. STAVEBNÍ MATERIÁLY

DŘEVO – užívané na krovy, trámové stropy
KÁMEN – základy a sklepy, pro nákladnější stavby
HLÍNA – užívána ve formě pálených cihel v různých variantách, dále na dlažby – topinky, půdovky, střešní tašky (obyčejné, drážkované), prejzy (pálená střešní krytina, skládající se ze dvou dílů – ploššího spodního korýtka a více vyklenuté kůrky, obojí mírně kuželovitého tvaru), esovky (druh střešní tašky, zvlněné do tvaru S)
SKLO – užíváno pro okna, v kombinaci s železnými konstrukcemi
KOV – užíván pro válcované profily nosníků, kolejnice
BETON – základy staveb
OMÍTKA – interiér i exteriér, štukové
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlín, Praha, autoři: Karl Rösner, Vojtěch Ignác Ullmann, 1854–1863
Národní divadlo, Nové Město, Praha, autor: Josef Zítek, 1868–1883

IV. TYPICKÉ STAVBY

• Městské stavby
OBCHODNÍ DOMY, DIVADLA, MUZEA, OBYTNÉ DOMY, VÝSTAVNÍ HALY,
VÝŠKOVÉ BUDOVY, ZAHRADNÍ MĚSTA

• Průmyslové stavby
TOVÁRNÍ HALY

• Inženýrské stavby
MOSTY, VIADUKTY, SILNICE

Významné stavby v českých zemích
• Neogotický sloh: Josef Hlávka: Zemská porodnice u Apolináře, Praha
• Neorenesanční sloh: Josef Zítek: Národní divadlo, Praha • Neorenesanční sloh: Ludwig Förster: Kleinův palác, Brno • Neobarokní sloh: Václav Roštlapil: Strakova akademie, Praha • Eklektismus: German Wanderley: Dům u čtyř mamlasů, Brno

Významné stavby v zahraničí
• Neorománský sloh: Paul Abadie a Magne: Bazilika Sacré-Couer, Pařiž, Francie • Neorománský sloh: Pierre Bossan: Bazilika Notre-Dame de fourviére, Lyon, Francie

V. HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ

Josef Hlávka / Josef Zítek / Ludwig Förster / Václav Roštlapil / German Wanderley / Paul Abadie a Magne / Pierre Bossan / Hermann Friedrich Waesemann / Friedrich von Schmidt / Imre Steindl / Petr Josef

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlín, Praha, autoři: Karl Rösner, Vojtěch Ignác Ullmann, 1854–1863
Příspěvek v 2014