Architektura pro klima – Panelová diskuze, zrušeno

ARCHITEKTURA PRO KLIMA

PANELOVÁ DISKUZE

 

Datum: úterý 20.října 2020 18:00

Místo: CAMP – Centrum architektury a městského plánování, Praha

Vstupné: zdarma

Partneři: Pražské vodovody a kanalizace, Veolia, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby, Kolektory Praha, Technologie hl. m. Prahy

Téma: Architektura pro klima – podpora udržitelného rozvoje v rámci architektonického a urbanistického designu

Cíl:
Panelová diskuze bude hostit profesionální architekty, kteří se podělí o své zkušenosti a osvědčené postupy udržitelnosti v rámci svých architektonických, urbanistických a krajinářských návrhů v kontextu změn klimatu.

Koncept:
Festival Architecture Week Prague představí v roce 2020 výstavu Sustainable Prague/Sustainable World, tedy sérii akcí a výstav věnovaných tématu udržitelnosti ve všech aspektech architektury, urbanismu, využívání přírodních zdrojů, kultury a jejich vzájemném propojení.

Inspirováni OSN a jejich cíli pro udržitelný rozvoj shromáždíme architekty, ateliéry, developery, státní organizace i širokou veřejnost, abychom si uvědomili nejdůležitější problémy světa, které ohrožují naše životní prostředí, naše dědictví a naši společnost po celém světě.

Diskuze „Architektura pro klima“ se řídí velmi důležitými zásadami, které OSN prosazuje jako cíle udržitelného rozvoje. Zatímco jsme zvyklí hovořit o architektuře především v kontextu měst a zastavěných oblastí, bližší pohled ukazuje, že stavební průmysl představuje obrovské procento využité energie a přírodních zdrojů, které hrají v současné klimatické krizi velkou roli. 

Architekti a inženýři z celého světa proto začínají chápat vliv své práce na životní prostředí a dopady na sociální, ekonomickou a přírodní udržitelnost a schopnost architektonického designu pozitivně ovlivňovat změnu klimatu a kvalitu života lidí na celém světě.

Architecture Week je poctěn, že má možnost pozvat tyto odborníky, aby hovořili s veřejností o svých vlastních zkušenostech a inovacích v architektuře a o vědomostech, které se během své cesty naučili.
Protože právě teď je nejvyšší čas, abychom všichni pochopili důležitost „architektury pro klima“ a aktivně ji podporovali. 

Formát:
Architekti budou mít 15 minut na prezentaci svých zkušeností udržitelnosti a následně zodpoví otázky moderátora. 

Po skončení všech prezentací proběhne panelová diskuze vedená moderátorem a veřejnost bude mít možnost pokládat dotazy.

Hosté, kteří se kvůli současné situaci nebudou moci zúčastnit osobně, budou prezentovat své zkušenosti přes video hovor.