Architekt Marek Tichý: Rekonstrukcí Intercontinentalu zacelujeme jizvu města

InterContinental právem patří mezi nejvýznamnější stavby v hlavním městě. Hotel začal fungovat v roce 1974 a od té doby získal doslova kultovní status. „Odbytové plochy hotelu v přízemí budou více otevřené pro veřejnost, řada ploch dnes privátně užívaných hotelovými hosty změní svůj charakter na vyslovené veřejná prostranství,“ říká architekt Marek Tichý z architektonického studio TaK, které stojí za návrhem rekonstrukce hotelu.

Proč jste se přihlásil do soutěže o rekonstrukci a revitalizaci Intercontinentalu a jeho okolí?

Já bych spíš řekl, že jsme přijali pozvání. Ale vážně. Téma kontextu historické a současné architektury i městského veřejného prostoru je pro mne osobně klíčové. Navíc se v principu jedná o úlohu, která přesně zapadá do mnoha desítek projektů, které jsme v Praze připravovali a realizovali, je to území, o kterém dlouhodobě přemýšlíme. Výzvu jsme proto brali především jako příležitost vyjádřit svůj názor na danou věc. To, že jsme nakonec byli vybráni, pro nás bylo příjemné překvapení.

Proč nazýváte nový projekt Staroměstská brána?

Pro pochopení koncepce našeho projektu je velice důležité, že se prioritně zabýváme kontextem objektu hotelu Intercontinental a města. Prostorem, který byl v druhé polovině 20. století asanován a určen k velkorysé přestavbě, který ale vlivem druhé světové války a navazujícího období komunismu nebyl nikdy v urbanistickém detailu dopracován. Výrazná kompoziční a komunikační osa mostu Svatopluka Čecha prodloužená ulicí Pařížská na Staroměstské náměstí je v tomto místě nedokončená, je ve stavu který spíše budí rozpaky a pohoršení. Právě na zacelení této jizvy se chceme zaměřit.

Co je dominantou vašeho projektu?

Kromě celkové rekonstrukce hotelu je to především jeho propojení s městem a jeho životem. Odbytové plochy hotelu v přízemí budou více otevřené pro veřejnost, řada ploch dnes privátně užívaných hotelovými hosty změní svůj charakter na vyslovené veřejná prostranství, do něj pak budou doplněny další architektonické prvky a objekty, aby měřítko celého prostoru bylo lidské a uživatelsky atraktivní.

Co projekt přinese Pražanům?

Více než šest tisíc metrů čtverečních veřejného prostoru, několik set metrů čtverečních občanské vybavenosti, nové náměstí Miloše Formana s připravovaným památníkem českého filmu, zcela novou piazzetu na konci korza Pařížská na úrovni vltavské náplavky, s kterou by měla být nová pěší osa propojená tunelem pod nábřežní komunikací.

Co si komplexně myslíte o architektuře v Praze?

Praha je krásné evropské město, o tom myslím není pochyb. Já stále zdůrazňuji to, že její krása spočívá především ve vrstvení historických slohů. Nebyla zbudována v jednom období a dokonce ani jednotlivé stavby nejsou většinou slohově jednoznačné. Naopak jsou pozoruhodné mnoha přestavbami a úpravami, kterými byly v průběhu mnoha století dotvářeny. Z mého pohledu se snad jen trochu ztratila schopnost tento dlouhodobý vývoj vnímat a navazovat na něj způsobem, který by Prahu doplňoval, nebyl ničením historické architektury nebo samoúčelnou exhibicí.

Ing. arch. Marek Tichý

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/architekt-rekonstrukci-intercontinentalu-zacelujeme-jizvu-mesta_540924.html