Architecture week 2010 – Tisková konference, Rada pro šetrné budovy