Archeopark Pavlov

Pavlov, 23. dubna, čp. 264 

Radko Květ a Pavel Pijáček | Architektonická kancelář Radko Květ 

2016 

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit na světě, odkud pochází i Věstonická Venuše, byla nedávno doplněna o exkluzivní architekturu sloužící k muzejním účelům. Projekt vypracovala brněnská kancelář architekta Radko Květa, přičemž stavbu velmi citlivě a zároveň invenčně zasadila do jedinečného krajinného rámce Pálavy. Hlavní část muzea se nachází pod zemí a připomíná jeskyni – tedy prostor, který máme automaticky spojený s pravěkým člověkem. Interiér je však o poznání přívětivější, než přírodní sluj, materiálově mu vedle betonu a skla dominuje především dřevo. Přirozené světlo je do podzemí přiváděno několika „komíny“, které pronikají až na povrch. Zde vystupují ze země v podobě betonových geometrických útvarů, jakýchsi umělých skalisek, která kontrastují s přírodní scenérií skalnatých vrchů i se středověkou hradní zříceninou. Architektura muzea je natolik atraktivní, že si v nedávné době „zahrála“ v celé řadě filmů a seriálů, jejím hlavním posláním je však samozřejmě vzdělávat a vystavovat artefakty minulosti. A to zvládá perfektně, ačkoliv s klasickým muzeem má jen velmi málo společného (nebo je snad naopak právě proto?).