Albert Wimmer: Projektování organických měst

Arch. Dipl.-Ing. Dipl. TP Albert Wimmer
Architect and Founder / architekt a zakladatel

Projektování organických měst

Města jsou živé a dynamické struktury a v našem městském prostředí probíhají a projevují se procesy zásadních změn. Když mluvíme o moderním rozvoji měst, a zejména o možných způsobech vytváření organických měst, do tohoto procesu je nutné zahrnout otázku plánování, sdílení a vedení. Výraz „organický“ se neomezuje pouze na ekologii, ale zahrnuje také sociální udržitelnost, vytváření a zakládání městských oblastí, v nichž stojí za to žít, a také zajištění flexibility a prostoru pro další vývoj. Urbanistické plánování vyžaduje čas, společné úsilí a ucelený přístup již v rané fázi. Urbanistické sdílení označuje potřebu implementovat univerzální design a zvážit možné procesy gentrifikace. Urbanistické vedení se zaměřuje na proces rozhodování a snaží se zodpovědět otázku, kdo o rozvoji měst rozhoduje a jaké jsou způsoby zapojení občanů do budoucnosti jejich rodného města. Na základě svých více než 30 let zkušeností v oblasti urbanismu a územního plánování bude vídeňský architekt Albert Wimmer řešit tato témata a pomocí příkladů vídeňského Hlavního nádraží, nemocnice Vídeň-sever a nové oblasti urbanistického rozvoje „Werftdreick Rostock“ v Německu ukáže, jak architektura může působit jako iniciátor pro zajištění moderních živých městských oblastí, které si zaslouží označení „ekologické město“.

Atelier Albert Wimmer
Flachgasse 53
1150 Vídeň / Wien
Rakousko / Austria

t: +43 1 982 3000

office@awimmer.at
www.awimmer.at

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016