Rozhovor s Doronem Kleinem

Čím se vaše společnost zabývá a proč jste se rozhodli zúčastnit se festivalu Architecture Week?

AFI Europe je developerská společnost působící ve střední a východní Evropě, celkem v osmi zemích. Zabýváme se návrhy, realizací a řízením rezidenčních, kancelářských, obchodních i průmyslových projektů. Začali jsme v České republice v r. 1997; k našim prvním projektům patřil Palác Flóra, který jsme postavili a spravovali osm let, z dalších projektů mohu jmenovat AFI Palace Pardubice, nákupní centrum v Pardubicích, kancelářský projekt Classic 7 Business Park a mnoho rezidenčních projektů. Působíme i v jiných městech v České republice, máme velké aktivity v Rumunsku, rozsáhlá kancelářská a nákupní centra. Jedním z největších nákupních center a našich nejúspěšnějších projektů je AFI Palace Cotroceni v Bukurešti, dále velký kancelářský projekt v Srbsku, v Bělehradě, působíme v Bulharsku, Polsku, Německu, Maďarsku. Myslíme si, že developer svou činností přispívá ke změnám a k urbanistickému rozvoji, a proto se účastníme festivalu Architecture Week. Chceme ukázat, čím se zabýváme a jak můžeme přispět k rozvoji města.

Například náš projekt Classic 7, který jsme realizovali ve třech fázích a který jsme nedávno dokončili, velmi změnil část dolních Holešovic. Když jsme začali v r. 1997, byly zde dvě zničené opuštěné budovy a celá oblast chátrala. Po dokončení první fáze projektu jsme spustili intenzivní marketingovou kampaň a bylo velmi obtížné získat sem nájemce, protože všichni znali Holešovice jen jako ošklivou, zničenou část Prahy. Nyní je tu více než 32 000 m2 pronajímatelných ploch, objekt je plně pronajat a v okolí postupem času vznikly další zajímavé nové komplexy.

Realizujete projekty v různých zemích. Je přístup k plánování měst a nové výstavbě např. v Polsku, Maďarsku, Bulharsku nebo Rumunsku v něčem jiný než u nás?

Přistupujeme ke každé lokalitě individuálně a hodnotíme na základě mnoha aspektů, jak je možné ji využít a co tu lze postavit. Samozřejmě sledujeme i komerční perspektivu, ale víme, že bez dobrého zapojení do okolí nebude žádný projekt ekonomicky úspěšný. Snažíme se, aby naše projekty přispěly ke zlepšení prostředí jako celku. Každá země a každý projekt mají své specifické podmínky, žádný projekt se nepodobá jinému, který jsme realizovali.

Čím vás oslovilo téma organické město? Jak si toto ideální město představujete?

Myslím si, že termín organické město znamená město jako „živý orgán“. Má rozdílné funkce a sestává z různých prvků a žije díky vzájemné synergii mezi nimi. A o tu v našich projektech usilujeme, každý musí korespondovat s okolním prostředím.

Označil byste některé středoevropské město nebo městskou část za organické? A jak si stojí Praha?

Mám velmi rád Prahu, žiji zde již 14 let a mám k ní osobní vztah. Myslím, že Praha vynakládá velké úsilí na ochranu své kultury a architektury, daří se jí zachovávat svůj historický charakter a atmosféru. Vidím zde velmi pozitivní vývoj, i když uskutečňovat nové projekty v takovém městě je značně obtížné, a je pro mě opravdu zajímavé tu pracovat.

Jaký význam a jaké místo v hodnocení vašich projektů zaujímá kvalita životního prostředí a potenciál případného zlepšení?

To je zásadní otázka. Myslím, že z našich projektů je vidět, že se životním prostředím hodně zabýváme. Z ekonomického hlediska by pro každého developera bylo pravděpodobně nejefektivnější stavět jednoduché kompaktní obdélníkové budovy, hned u metra nebo u dálnice, výstavba by byla rychlá, ne drahá, prostory by se rychle pronajaly… My se snažíme optimálně kombinovat všechna kritéria. Například v našem projektu Classic 7 jsme spojili rekonstruované chráněné historické budovy s novými prvky a snažili se vytvořit příjemnou lokalitu, kde lidé nejen pracují. Je tu zeleň, vodní prvky, náměstí mezi budovami, kde můžete nalézt kavárny, obchody nebo supermarket… Je tu život i večer. Některé prostory bychom možná pronajali výhodněji, ale rozhodli jsme se vytvořit živou atmosféru, a ne mrtvý kancelářský objekt. U všech našich projektů investujeme do veřejných prostorů se zelení, vodními plochami apod., abychom zlepšili kvalitu prostředí.

Jaké zajímavé projekty připravujete do budoucna?

V Praze působíme v několika městských částech, v současné době připravujeme k výstavbě celkem asi 1000 bytových jednotek v různých komplexech. Již delší dobu pracujeme na projektu Butterfly v Karlíně přímo na úpatí kopce Vítkov, věnovali jsme mnoho úsilí návrhu, jak jej zapojit do okolního prostředí, a velmi nám na tom záleží. Dalším naším velkým projektem je AFI City v Praze 9, začínáme první fází – rezidenční částí s 250 bytovými jednotkami v Kolbenově ulici. To je další území, které dlouho nebylo využívané a má všechny předpoklady proměnit se v oblast s bydlením, kancelářskými a obchodními prostory. Celkem zde bude 150 000 m2 užitné plochy ve čtyřech segmentech – bydlení, kanceláře, retailové plochy a služby.

Naším největším současným projektem je Tulipa Třebešín v oblasti nákladového nádraží Žižkov. Bývalý brownfield se starými skladišti se rychle promění v krásnou obytnou zónu se
700 byty. Vybudujeme tu i obchody a infrastrukturu, kterou věnujeme městské části – mateřskou školku nejen pro majitele bytů, ale pro všechny obyvatele Prahy 3. Nyní dokončujeme realizaci první etapy se 180 byty.

 

 

Úvodní fotografie: Výkonný ředitel developerské společnost AFI Europe Doron Klein

Zdroj: redakce AW, Organické město 2016