Základní škola Numata od Atelier BNK

Tato malá škola má v každém ročníku pouze jednu třídu. Numata leží v oblasti silného sněžení, a protože je po většinu roku pod sněhem, cílem tohoto projektu bylo vytvořit školu, která poskytuje kompaktní, ale rozmanitý prostor zaměřený na indoor aktivity pro děti.

 

S výjimkou jižně orientované dvoupodlažní učebny byla celá budova navržena jako jednopatrová struktura integrující tělocvičnu a školu do pravoúhlého plánu. Pravidelné učebny, „Pole světla“, prostor pro knihovny, PC učebna a tělocvična byly uspořádány lineárně ve směru sever-jih a vytvářejí po sobě jdoucí konfiguraci. Výška a tvar střechy nad těmito prostory se mění tak, aby působila výrazným dojmem.

Dětský prostor je zaměřen na „Pole světla“, což je atriový prostor se světlíkem instalovaným na severní straně. Zde řada lamel odráží přirozené světlo ze světlíku a vede jej do budovy. Měkké, přirozené světlo proudí dovnitř a odráží se od šikmých stěn, čímž vytváří pro děti jemný a vyrovnaný prostor. Na podlahy byla použita japonská bílá bříza rostoucí v oblasti Numata a pro nábytek a schodiště japonský dub. Hlavní schodiště v „poli světla“ je dostatečně široké, aby zde děti mohly sedět se svými přáteli.
Betonový blok s důmyslnou specifikací šířky spáry byl použit pod hlubokými žlaby, které vedou po obvodu budovy, aby se zabránilo převislému sněhu. Na střeše hřiště byly použity lehké ocelové plechy Galvalume, jejichž sklon je různý, aby se hromadil nebo z nich snadno opadal sníh.