Přestavba staré továrny od PARC Architects

Cílem projektu je přeměnit průmyslovou budovu na budovu administrativní. Návrh obsahuje jednoduché a ekonomické řešení pro přizpůsobení prostor továrny novým účelům a zdůraznění architektonických principů, které vedly k původní konstrukci.

 

 

Intervence se zaměřuje na fasády. Velká okna, původně určená pro průmyslové činnosti, jsou rozdělena, aby se usnadnilo rozdělení vnitřních prostor. Rozdělením stávajícího konstrukčního rámce nová okna dávají budově vlastnosti kancelářské budovy. Okna jsou rozdělena na svislé sloupky.