Přednáška : Řešení a prevence důsledků klimatických změn