Palác kultury a sportu Vítkovice

Roku 1975 bylo rozhodnuto, že se v Ostravě vybuduje moderní víceúčelová hala pro občany Ostravska, která by odpovídala evropským trendům. Hlavním iniciátorem haly byl generální ředitel VŽKG Rudolf Peška. Vypracováním projektu haly byla pověřena bratislavská pobočka podnikového oddělení projekce a konstrukce. Vedoucím projektu se stal tehdy již renomovaný Ing. arch. Vladimír Dedeček. Celkové náklady na vybudování kolosální haly vyšplhaly na 380 milionů
československých korun. Hala se stala domovem vítkovických hokejistů a postupně poskytla zázemí řadě prestižních i kulturních akcí