Media Perra House / Santos Bolívar

Projekt spojující přírodní prvky s moderním designem byl umístěn v severozápadní části Mexika, Valle de Guadalupe, Wine Route, oblasti významné pro rozvoj vinařství.

 

 

Prvním krokem tohoto projektu, vzniklého v roce 2013, bylo založení pivovaru Media Perra, jenž byl postaven v roce 2014. Druhým krokem bylo vybudování domu pro zákazníky: Media Perra House. Pro tento projekt byla vybrána oblast se specifickými vlastnostmi, příkrým stoupáním terénu a složitou topografií a také velkým kámenem, který byl zakomponován do plánů stavby. Jelikož adaptace terénu a souhra přírody a této stavby byl jeden ze základních pilířů tohoto projektu, tento kámen se stal důležitou součástí projektu Media Perra House.

 

Spojení obytných prostor a přírody se uskutečnilo právě skrze tento kámen vytvořením mostu (skrze tento kámen), což vedlo k vytvoření dialogu mezi těmito prvky, kdy přístupové schodiště bylo zakomponováno právě do tohoto kamene. Podlaha této stavby byla vyzdvižena pomocí dřevěných a ocelových trámů, aby nižší patro mohlo být použito jako vzdušné auditorium a aby se snížil dopad této stavby na okolí.

 

Zastavěná plocha této budovy je pouhých 75m², avšak nabízí vše, co by hosté mohli potřebovat: hlavní ložnici, koupelnu, toaletu, šatnu, obývací pokoj, kuchyni, spíž a mezanin pro návštěvy. Hlavními elementy této budovy je orientace vůči slunci, použité materiály jako obnažené dřevo a sláma jako izolační materiál uvnitř stěn. Tyto elementy pomáhají spojit tento projekt s krajinou ve které vznikl.