Kotěra, Plečnik a Pražský hrad v Kotěrově centru architektury 20. 2. 2018

V úterý 20. Února v 18:00 proběhne   v Kotěrově centru architektury v Trmalově vile přednáška dr. Damjana Prelovšeka s názvem Kotěra, Plečnik a Pražský hrad.

Damjan Prelovšek  je je slovinský historik umění a bývalý diplomat.  Od roku 1992 je členem Evropské akademie věd a umění, která sídlí v Rakousku. V letech 1998 – 2002 působil jako velvyslanec Republiky Slovinsko v Praze. Od roku 2006 do 2010 byl generálním ředitelem Ředitelství pro kulturní dědictví na Ministerstvu kultury Slovinské republiky. V současnosti se věnuje své badatelské práci jako nezávislý pracovník Slovinské akademie věd. Zabývá se především dějinami slovinské architektury a uměním nového věku, zvláště dílem architekta Josipa Plečnika. Jako odborný poradce a iniciátor stál u zrodu téměř všech výstav, které se týkaly právě prací Plečnikových, např. v Paříži (1986) nebo v Praze (1996). (zdroj:  Wikipedia)

Kotěrovo  centrum architektury sídlí v Trmalově vile, kde pořádá výstavy a besedy o architektuře a jejich tvůrcích.  Činnost centra se  orientuje především na oblast architektury jako na součást kulturního dědictví, a to na literární prezentaci významných architektonických děl, bez ohledu na to, zda se jedná o soubor staveb v rámci větších územních celků nebo o stavbu jedinou a bez ohledu na dobu jejich vzniku.

Tituly edice pojednávají o architektonických dílech zejména z hlediska jejich architektonického řešení a hodnoty, historických, společenských, kulturních a slohotvorných souvislostí a s akcentem na osobnosti tvůrců, případně stavebníků, kteří se na jejich vzniku podíleli, nikoli z hlediska inženýrsko-technických aspektů. Součástí edice mohou být i literární portréty architektů či tvůrců příbuzného zaměření.

Tematickou náplň tvoří také prezentace vztahu architektury k souvisejícím oblastem lidské činnosti, jako je například životní prostředí, krajinářství, zahradní architektura, regionální problematika, etnografie, užité umění, sklo, design a podobně…

Adresa centra: Kotěrovo centrum architektury – Trmalova  vila, Vilová 11, Praha 10

http://www.trmalovavila.eu/

Zdroj: redakce AW, www.trmalovavila.eu, 2018