Kostel sv. Vojtěcha

Emy Destinové 1, České Budějovice
autor: Jaroslav Čermák

výtvarná díla: Josef Vítek
Podélná jednolodní stavba s pravoúhlým záběrem s asymetricky osazenou nárožní věží je abstraktní parafrází v duchu historizujícího funkcionalismu na atributy gotické sakrální architektury. Evokace abstrahovaných tradičních prvků a traktování se projevuje ještě více v interiéru včetně sochařské výzdoby, kde byla na rozdíl od exteriéru dokončena. Kostel byl původně ve správě Františkánů a nyní Salesiánů.