Igor Choma: Krásne mesto Žilina

Dovoľte mi, ako primátorovi mesta Žilina, predstaviť vám krásne mesto Žilina ležiace na severnom Slovensku na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka. Žilina je starobylé mesto, ktorého počiatky siahajú pred rok 1208. V stredoveku postupne vzniklo staré mesto, do ktorého prišli nemeckí kolonisti zo sliezskeho Tešína. Ulice starého mesta tvoria šachovnicu s ústredným štvorcovým námestím, okolo ktorého dodnes stoja gotické a renesančné domy najvýznamnejších mešťanov. Hoci je naše mesto bohaté na rôzne architektonické štýly, chcel by som vašu pozornosť upriamiť na funkcionalizmus.

Až v období rokov 1920–1940 sa Žilina zmenila na modernú metropolu severného Slovenska. Obrovský rozvoj si vyžiadal spracovanie regulačného (územného) plánu, ktorý bol schválený roku 1930 (architekt Josef Peňáz). Žilina sa stala jedným z hlavných centier slovenskej modernej architektúry a z nespočetných súťaží, či už medzinárodných, alebo domácich, tu boli realizované mnohé stavby. Nastalo obdobie, kedy sa mesto premenilo na veľké stavenisko. Doteraz je možné vnímať ducha tejto doby, ktorý je ešte stále v našom okolí prítomný.

Symbolom žilinskej funkcionalistickej architektúry je Finančný palác (architekt Michal Maximilián Scheer, rok 1931), ktorý radíme k najvýznamnejším pamiatkam z tohto obdobia na Slovensku. Nárožiu dominuje hmota preskleného schodiska, ktorá uzatvára mestský blok. Po druhej svetovej vojne bola nadstavaná o jedno podlažie, kde sa potlačila dominantnosť hmoty schodiska. Rekonštrukcia v 90. rokoch nepochopila pôvodný zámer a pôvodné horizontálne presklenie schodiska predelila horizontálnymi líniami. Napriek všetkému si Finančný palác zachoval jedinečného ducha.

Ďalšou zaujímavou budovou je Pošta 1 (architekt Juraj Tvarožek, rok 1941), ktorá bola postavená na mieste starej Uhorskej kráľovskej pošty z roku 1908. Architekt kombinuje hmotu omietnutú s keramickým obkladom a na sokel použil typický slovenský kameň – spišský travertín, ktorý dodáva stavbe solídne základy. Budova dodnes slúži účelu, pre ktorý bola postavená.

 

Stavbou, ktorá zaradila Žilinu na svetovú mapu dejín modernej architektúry a zároveň je jedinečnou pamiatkou na Slovensku, je Neologická synagóga (architekt Peter Behrens, rok 1931). Na kamennú masívnu podnož, pripomínajúcu stredovekú pevnostnú architektúru, uložil centrálnu kubickú hmotu ukončenú kopulou. Do centrálneho priestoru pod kopulou sa vstupovalo monumentálnym schodiskom.

Máme mnoho ďalších – nielen funkcionalistických stavieb, ktoré by sa mohli spomenúť. Preto vás všetkých srdečne pozývam na návštevu k nám, aby ste na vlastné oči videli naše krásne mesto a jeho jedinečné stavby. Som presvedčený, že sa vám naša Žilina bude páčiť.

Ing. Igor Choma

primátor

Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

Slovenská republika

 

Tel.: +421 417 063 104

e-mail: igor.choma@zilina.sk

www.zilina.sk

 

Zdroj: redakce AW 2014