Peterkův dům

Peterkův dům

1899-1900, Jan Kotěra

Václavské náměstí čp. 777/II

Tato stavba představuje jednu z nejranějších secesních realizací v Praze. Na fasádě doplňuje hladké plochy štuková výzdoba a v nejvyšším patře se nacházejí nad mělkým arkýřem reliéfy, zobrazující muže a ženu. V interiéru byly nejpozoruhodnější reprezentační prostory bývalého Peterkova bytu.