Výstava Praha zelená

Výstava, mezinárodní odborná konference, diskuzní panel, přednášky expertů k věnované tématům městské ekologie.

19.- 30. října 2020 se ve výstavních prostorách budovy Mánes na Masarykově nábřeží 250/1 v Praze uskuteční expozice věnovaná aktuální problematice zlepšení životních podmínek v Praze – Praze zelené.

O zlepšení životních podmínek v hlavním městě se hovoří již řadu let. Pražané jsou průběžně seznamováni s různými koncepcemi, jsou konfrontováni s nejrůznějšími opatřeními či restrikcemi, které mají zlepšit jejich životní podmínky ve městě. Praha jako hlavní město je sídlem řady institucí a úřadů, klíčových dopravních i komunikačních uzlů a zároveň je největším zaměstnavatelem v zemi. O to je hledání řešení složitější a náročnější.

Velká města jako by se v současné době potýkala s podstatou svého vzniku a rozvoje. To, co kdysi bylo cílem se v současné době stává překážkou. Rozvoj průmyslu a obchodu, který potřeboval pracovní sílu, vytvářel velké celky schopné poskytovat pracovní, odborné, infrastrukturní a informační zázemí. Do metropolí proudí lidé, zboží a suroviny, z jeho bran se pak všemi směry vydávají výrobky, technologie, odborníci apod. Čím rychlejší koloběh, tím větší výkonnost městského organismu. Tím horší jsou ovšem životní podmínky pro stálé i přechodné obyvatele metropole.

Města se mění. Mění se i Praha, která již není panoramatem kouřících továrních či domovních komínů. Ubývají i další tradiční znečišťovatelé ovzduší, vod či půdy. Přibývají ale jiné faktory, které život v hlavním městě zatěžují. Praha se dynamicky rozvíjí a rozrůstá, což je zájmem města samotného i České republiky, a to opět znamená větší transport zboží, lidí, zátěž komunikací i stavební ruch, větší nápor na životní prostředí atd.

Situace vypadá jako „koloběh“ problémů s negativním ekologickým dopadem. Podobným koloběhem je i seznam opatření a restrikcí, které někomu pomáhají a jiné omezují. Výjimkou pak nejsou ani situace, kdy to, co občanům pomáhá, je zároveň omezuje. Existují ovšem i taková řešení, které jsou přijatelné pro všechny, nikoho neomezují a všem pomáhají.

Těmto řešením se zevrubně věnuje expozice Praha – Zelené město. Základem je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života Prahy. Přinést důsledné a detailní zmapování zeleně, vodních ploch, Vltavy či potoků a potůčků. Přinést aktuální informace o práci čističek odpadních vod, množství a kvalitě vypouštěné vody, čistotě vzduchu a okolního prostředí. Poukázat na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence, která by pomáhala rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v samotném městě. Stromy a zeleň čistí vzduch, zachycují prach, udržují vlhkost a relativní teplotu, tlumí hluk, jsou místem pro relaxaci a odpočinek. Zeleň, parky či jen stromořadí pak mohou být přirozeným lékem na mnoho městských neduhů.

Možností je opravdu mnoho a začít lze doslova prakticky odkudkoli. Příkladem je iniciativa, která na střechy úředních a kulturních budov v centru metropole přivedla včelaře. S rušným životem centra velkoměsta zdánlivě neslučitelná činnost, ale i příroda v Praze potřebuje své včely. Výnosy medu v centru metropole navíc často převyšují obdobný ukazatel z okrajů Prahy. To svědčí o mnohém.

Zelený pohled na Prahu si klade za cíl poukázat na konkrétní a reálná řešení, která se stanou součástí života Pražanů. Celý projekt bude realizován v úzké spolupráci s hlavním městem Praha a jednotlivými městskými částmi. Přirozenou součástí této expozice budou různé architektonické projekty. Expozice není o fabulaci teorii a dílčích restrikcích, ale o konkrétních a systémových opatřeních, které prokazatelně pomohou vyrovnat se v životním prostředí jiným vyspělým metropolím. Které umožní Pražanům lépe dýchat a lépe se cítit každý den.