Urban Unit: Od kompletní stavby až po interiérový design

Please enter banners and links.

V červnu roku 2003 založili dva Arméni z diaspory, Teny a Ohanes Petroianovi, ve své vlasti, Arménii, ateliér Urban Unit, architektonickou a stavební kancelář, která si rychle získala slávu a uznání doma i v zahraničí.

Rozsah její činnosti zahrnuje vše: od kompletní stavby až po interiérový design. Frederick Kiesler jednou řekl: „Architektura je umění dělat z nepotřebného potřebné.“ Petroianovi k tomu dodávají, že je to i umění dělat z nemožného možné. Arménie má za sebou dlouhou historii vzestupů a pád, včetně ničivého zemětřesení ve městě Gyumri před zhruba 25 lety, po kterém přišla válka a hospodářská blokáda. V důsledku toho všeho bylo v maličké Arménii hodně úkolů v oblasti výstavby, rekonstrukcí, architektury a designu. Není divu, že Urban Unit má za sebou velké množství prací, jejichž cílem bylo pomoci zdejšímu tradičnímu umění vzkvétat. Žádná země si nezaslouží být bez „míst“, bez ohledu na komplikovanost podmínek. Jedním z mnoha projektů Urban Unit tak byla kompletní rekonstrukce průmyslové stavby v Gyumri. Arménie se ale neorientuje jen na minulost: s postupem času sílí. Ateliér Urban Unit navrhl a postavil banky, obchody a školy. To samozřejmě není kompletní seznam. Zakladatelé kanceláře věří, že moderní architektura nezničí staleté tradice, ale naopak bude vznikat v souladu s jedinečnou atmosférou překrásné Arménie. Stejně tak důležitá je mladá generace, která má zemi vrátit její architektonickou slávu. To je hlavní cíl, k němuž mladý a zapálený tým Urban Unit směřuje.

Komunitní vzdělávací centrum

Vesnice Debet, provincie Lori, Arménie
Stav: Ve výstavbě
Zastavěná plocha: 1.500 m2
Realizace: 2015/2012

Mimo hlavní město mají lidé dodnes problémy s tzv. placemakingem (urbanistické plánovaní s ohledem na kulturně-sociální vazby daného místa). Rozsáhlé části území jsou ponechány bez péče. V tomto ohledu vytváří výstavba podobného centra prostor pro socializaci a rozvoj zaměřený na mladší generaci, která
má formovat budoucnost země. Cílem projektu je sloužit dětem i dospělým z vesnic z okruhu 50 kilometrů. Stavba, stojící na severu Arménie, celkově zabírá plochu osmi hektarů. Dvoupatrové centrum má pojmout 200 studentů. Vychází z ideologie zelené architektury a jeho tvar je směsicí několika geometrických forem. Rampy spojují krajinu s druhým podlažím a se zelenou střechou. Představou bylo vytvoření jednotné plochy kombinující vnější a vnitřní prvky. Hlavní interiér je navržený jako jeden otevřený prostor, v němž bude sídlit knihovna, malá kavárna s otevřenou kuchyní a posluchárna se 140 místy.

Kostel svatých překladatelů

Jerevan, Arménie
Stav: Soutěž
Zastavěná plocha: 600 m2
Realizace: 2012
Hlavní architekti: Natalie Torosian, Arevik Hovhannisyan

Arménie je země, kde je hluboce zakořeněné křesťanství: je to první země, která přijala křesťanství jako státní náboženství. Současně je to země vzdělanosti s literaturou a uměním, které se datují tisíce let do minulosti. Tyto dva hlavní aspekty byly včleněny do unikátního projektu kostela svatých překladatelů. Ten stojí v severozápadní části vzdělávacího komplexu Ayb a je jeho klenotem. Studio Urban Unit ho navrhlo jako kombinaci moderních technik placemakingu a klasického prototypu arménského jednooltářního kostela ve tvaru kříže ze 6.–7. století. Principy arménské kostelní architektury se spojily se současnou architekturou. Oltář je tak na východní straně a vstup je z východu i z jihu.

Habitat

Jerevan, Arménie
Stav: Soutěž
Zastavěná plocha: od 55 do 100 m2
Realizace: 2012
Hlavní architekt: Armen Hakobian

V návrzích řady soukromých domů bylo snahou zajistit co největší obytný prostor pomocí plynulé zástavby bez překážek. Půda je omezený prostor, a proto má být co nejvíce využita kombinací efektivity a úspornosti. V návaznosti na principy sociálního bydlení architektonická kancelář Urban Unit realizuje výstavbu, návrhy a přestavby různých budov. Má velké zkušenosti, z nichž čerpá při realizaci inovativních projektů. Lidé v Arménii mají právo na slušný život a pracovní podmínky, čehož lze dosáhnout s přiměřeně nízkými náklady a pomocí nových metod a technologií. Nový výraz placemaking popisuje tvorbu studia nejlépe, jelikož se snaží optimalizovat architektonickou práci v souladu se sociální realitou lidí, obrací se k tradiční arménské architektuře, která má hodně co nabídnout, ale neustále se posunuje dále a usiluje o udržení kroku se současnými trendy a inovacemi, aby bylo nalezeno nejlepší řešení pro každé místo.


www.urban-unit.com

 

Zdroj: Organic City 2016