Thomas Madreiter – Chytré město Vídeň: holistický přístup

Thomas Madreiter
Ředitel urbanismu a plánování / Director of Urban and Planning

Chytré město Vídeň si stanovilo za cíl úspěšně překonat výzvy 21. století.

Klíčovým úkolem Rámcové strategie chytrého města Vídeň pro rok 2050 je proto nabídnout všem jejím obyvatelům optimální kvalitu života, spojenou s nejvyšším možným zachováním zdrojů. Toho lze dosáhnout pomocí komplexních inovací. Základním znakem Chytrého města Vídeň je následování holistického přístupu. Je ho možné uplatnit napříč celým městem a ovlivňuje skutečně všechny oblasti úkolů.

Město Vídeň / City of Vienna
výkonná skupina pro konstrukce a technologie / Executive Group for Construction and Technology
Staircase no. 7
1082 Vídeň /Vienna
Rakousko / Austria

Zdroj: redakce AW , Organické město Brno – Živé město pro 21. století, 2017