m2 real estate na výstavě Udržitelná Praha 2021

 

Název projektu: Karlín Railway (Office Building)
Architekt: Bogle Architects
Místo: Praha 8
Realizace (rok): 2018–2023

Krátká charakteristika:
Nový objekt se snaží reagovat na daný historický vývoj a bere v potaz jak požadovanou celistvost bloku Thámova-Pernerova-Šaldova, kteréhož nároží dotváří, tak odkaz pozdější Karlínské industriální éry. Zvolené členění na tři hmoty kopíruje šířku průčelí protějších objektů. Hlavní fasády objektu drží uliční čáru a místa spojovacích krčků reflektují rytmus protější zástavby. Tvarování hmoty reaguje na historická četná prolomení uliční čáry bloku na severní straně ulice Pernerova, vytvářená vjezdy a nádvořími zachovaných objektů bývalé Elektrocentrály na rohu Šaldovy a Pernerovy ulice (dnes Machine House), bývalé závodové kotelny přestavěné na administrativní budovu „Kotelna“ a bývalé tovární dvory podél budovy „Fišlovky“ dnes Forum Karlín. Hlavní fasády všech křídel zachovávají linii uliční čáry. V přízemí východního a středního křídla jsou vytvořena podloubí, které zdůrazňují přirozené nástupy do objektu. Plocha ZMK ve východní části předmětných pozemků je navržena jako veřejný park propojený s již realizovanou parkovou úpravou před rekonstruovanou Kaplí Panny Marie restaurovanou investorem v roce 2003. Rozvržení objektů v jižním směru reaguje na potřeby přístupu k patě svahu drážního tělesa a nedostatek přirozeného a kvalitního světla a oslunění v podstatné části roku, tak, že do jižních částí objektů umisťuje prostory s dočasnou přítomností pracovníků. Zástavba v Pernerově ulici je výškově a typologicky rozmanitá, rozsah výšek byl stanoven za pomoci více výškových hladin, což v souladu s předpisem umožňuje pokrýt výškově členitější charakter zástavby. Rozsah výšek byl stanoven dle Pražských stavebních předpisů v rozmezí hladin IV a VII. Dálkové pohledy z vrchu Vítkova, avšak pouze ze severozápadní terasy Památníku absorbují Karlínské panorama a v podélné linii pohledu, jež svírá úhel přibližně 15 stupňů, vytváří navržené budovy integrální hmotu, plynule navazující na stávající činžovní domy s výškou atik mezi 22,5 až 25 metrů a výškou hřebenů střech v rozmezí 29–33 metrů.