Rozhovor s Rostislavem Novákem

Čím se vaše společnost zabývá a jaká je její historie v ČR?

Historie společnosti Lordship sahá do r. 1991, pohybujeme se tedy na českém trhu více jak 27 let.

V průběhu této doby se naše společnost vyvíjela a dnes se zabýváme převážně zástavbou větších územních celků, jako např. v Karlových Varech, kde vlastníme rozsáhlé území navazující na autobusové a vlakové nádraží nedaleko historického centra města, nebo projekty jednotlivých objektů. Ať už jde o nové stavby, jakou je Letná obchodní centrum ve Veletržní ulici na Praze 7, nebo rekonstrukce spolu s novým využitím stávajících budov, jmenovitě Na Příkopě 14, Palác ARA, hotel NYX, Jungmannova plaza, Jindřišská 16 atd.

Mimo aktivit v České republice máme projekty také na Slovensku a v Nairobi, hlavním městě Keni.

 

 Jak jste dospěli od investiční společnosti k developmentu?

Společnost Lordship nikdy nebyla vyloženě investiční společností. Na začátku svého působení na českém realitním trhu se orientovala na koupi menších nemovitostí – jednotlivých domů, které zrekonstruovala, zhodnotila a následně prodala, mluvím zde o projektech Sněmovní 9, Školská 32, Karlova 27 a Ovocný trh 17. V průběhu let, jak společnost rostla, rostly i projekty.

 

Vaší „specialitou“ jsou rekonstrukce historických paláců na administrativní, obytné či multifunkční objekty. Proč jste si tuto náplň vybrali a čeho si nejvíc ceníte na historické architektuře?

Nejvíce si na těchto objektech ceníme hodnotné architektury, která svou nadčasovostí prokázala estetickou kvalitu i funkčnost jednotlivých budov. Velkým benefitem těchto historických objektů je také jejich umístění v centru Prahy. Jde například o výbornou dopravní dostupnost, širokou nabídku služeb a dalších výhod. Uživatelé těchto objektů kromě adresy v centru města oceňují neopakovatelnou atmosféru historických domů, která je pro ně přívětivější než mnohé moderní prosklené budovy.

 

Daří se vám skloubit vysoké požadavky na komfort a moderní technologie s přísnými pravidly památkové ochrany?

Požadavky moderních technologií, architektonických trendů a zájmy památkové péče a ochrany se skloubit daří, i když jdou někdy proti sobě, vždy se snažíme najít kompromis, který povede ke spokojenosti všech stran.

 

Sledujete konkrétně, jak vaše realizace žijí a fungují v reálném životě – jak se staré domy vyrovnávají s novou funkcí? Na který z nich jste nejvíce pyšní?

Všechny naše projekty bedlivě sledujeme, vždy nás zajímá zpětná vazba od jejich uživatelů, jak jsou s fungováním budovy spokojeni, co je potřeba zlepšit a čemu se v budoucnu u jiného projektu vyvarovat.

Nejvíce pyšní jsme na projekty Na Příkopě 14, Hotel NYX, Palác ARA, Jungmannova Plaza a Jindřišská 16, všechny tyto budovy se nacházejí v centru města na Praze 1 a jsou součástí památkové zóny, proto jejich rekonstrukce byly ostře sledovány jak památkáři, tak i veřejností. Těší nás, že zásahy, které jsme na nich provedli, byly citlivé a vkusné a objekty v žádném směru nijak neznehodnotily, ba naopak.

 

Co zajímavého nyní připravujete? (a co je pro vás na těchto úkolech největší výzvou?)

Mimo stavby Obchodního Centra Letná, které právě vyrůstá ve Veletržní ulici a jeho otevření je plánované na podzim 2019, nyní připravujeme projekt administrativní budovy Letná Office Park v ulici Milady Horákové na Praze 6.

Mimo Prahu budeme pokračovat na projektu Brno Business Park v pořadí již třetí fází, navrhovaný objekt poskytne více jak 12 000 m2 kancelářských ploch odpovídajících současným požadavkům a trendům.

Nejrozsáhlejším projektem je rekonstrukce bývalého hotelu Kyjev na Kamenném náměstí v Bratislavě a s ním spojená celková revitalizace přilehlého území.

Obecně největší výzvou u každého projektu bývá jeho nastartování. V první řadě je potřeba dojít k ideji návrhu nebo rekonstrukce, která musí odpovídat nárokům jak investora, tak představám architekta, který pak celý proces povede. Když je připraven koncept projektu, je potřebné nalézt shodu s dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou vlastníci sousedních nemovitostí, příslušné úřady a městské části včetně participace široké veřejnosti.

 

V minulosti byla architektura významnou nositelkou estetických a společenských idejí. Nese podle vás i dnes architektura nějaké duchovní poselství? (A měla by ho nést?)

Ačkoliv pohledy na architekturu a estetiku jsou ryze subjektivní a individuální, architektura vždy byla nedílnou součástí naší historie a dnešní výstavba se přirozeně stává také odkazem pro příští generace. Proto ať už v současné architektuře vidíme duchovní poselství (moderní sakrální stavby) nebo pragmatický prostředek k dosažení materiálních potřeb lidstva (byty, obchody, služby, dopravní infrastruktura) či jen zhmotnění vize a invence architekta (odvážné nebo z dnešního pohledu kontroverzní projekty), vždy jde o vyjádření momentálního společenského, kulturního a technologického vývoje a postoje společnosti. Hlavní výhodou (či nevýhodou?) architektury a stavebnictví je jejich nepřehlédnutelný odraz v přetváření krajiny a měst, který často přetrvává po mnoho staletí. Zejména z tohoto důvodu je nezbytné přistupovat k jakékoliv nové výstavbě nebo rekonstrukci rozumně a citlivě pokud možno z dlouhodobé perspektivy.

Rostislav Novák, managing director

LORDSHIP a.s,, www.lordship.eu

 

Redakce AW 2018