DÖm s peüovatelskou slußbou, Loretsk†, Horaß‘ovice, Alena śr†mkov†, 2002