Projekt Bosenský Vítězný oblouk

Autor: Adis Elias Fejzić – Addis

Bosenský Vítězný oblouk je jedním z tvůrčích výsledků mého doktorského výzkumu; část opusu, který tvořím jako současné „logické“ pokračování středověké bosenské sochařské tradice – umění stećci. Můj probíhající Doktorský výzkum na Queensland College of Art, Griffith University, Brisbane, Austrálie, zahrnuje nový teoretický přístup k analýze a vysvětlení umění stećci, který zahrnuje také praktický a tvůrčí prvek: konceptualizaci tohoto středověkého umění do dnešního umění moderního a můj vlastní umělecký výraz. Oživuji tradici, která byla po staletí uhašena, a proto jsem to nazval (Dis) kontinuita a / nebo vzkříšení umění stećci… Cílem mého výzkumu je vysvětlit umění stećci přes zdánlivou dvojznačnost jejich komplexní sochařské formy a obsahu jako nadčasový princip a absolutní potenciál kamenné sochy.
Umění Stećci (stejně jako samotná Bosna a Hercegovina) není vylučující, ale zahrnující – synkretická směs různých forem, výrazů a motivů.
V rámci Stećci jsou duch amuletu, sochařství a architektury unikátním způsobem sloučeny do jednoho – v tom vidím žijící výhonek „původního pomníku“, který Herbert Read považoval za prvotní formu architektury a sochařství.
Cílem mého výzkumu je rozšířit stávající znalosti o umění Stećci v rámci globální
historie kamenného sochařství a estetiky (dát do souvislosti Stećci v rámci současného sochařství). Při hledání mého vlastního projevu v synkretismu a fúzi v praktickém/ kreativním smyslu, oživuji toto středověké bosenské pohřební umění v kontextu sochařství 21. století a jako svůj osobní sochařský projev a metaforu. V současné době je můj výzkum ještě aktualizován procesem, v němž by se naše bosenské kulturní dědictví mělo formálně stát součástí světového kulturního dědictví pod záštitou UNESCO. Jak to elegantně kdysi řekl Antun Gustav Matoš: „kultura užívaná a oceňovaná pouze jedním národem nebo skupinou lidí nemá ten správný a pravý účel, pokud není univerzální“.
Socha, kterou prezentuji na této výstavě, představuje složitost bosensko-hercegovinské historie na symbolické úrovni, její synketičnost formátu a obsahu, kde význam „vítězství“ byl sotva kdy kýmkoli pocítěn…, což je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších důvodů, proč Bosenský Vítězný Oblouk nikdy tak úplně neexistoval v reálném životě, a to až do okamžiku, kdy jsem ho já osobně „vymyslel“.
V této souvislosti je můj Bosenský Vítězný Oblouk, ve kterém neexistuje žádný fyzický průchod, také nejvíce bosenský ve všech jeho vlastnostech. Je to opravdu nejvhodnější reprezentace „vítězství“ v kontextu Bosny a Hercegoviny. Tento tragikomický sochařský počin, který je adekvátní metaforou samotné Bosny a Hercegoviny, je také realistickým a hluboce humanistickým poselstvím z Bosny do světa. Tato zpráva se lyricko-satirickým způsobem pokouší zpochybnit koncept
a kontext mnoha jiných vítězných oblouků, které oslavují některé „vítěze“ prolitou krví poražených.
Bosna a Hercegovina je křižovatkou, nebo také místem setkávání různých kultur, epoch, Orientu a Západu… Její hlavní město, Sarajevo, bylo nazýváno „evropským Jeruzalémem“ a bosensko-hercegovská multi- etnická společnost modelem pro moderní Evropu. Bohaté a komplexní kvality této země, její multi-kulturní, multi-náboženský, a multi-mytologický obsah je reprezentován abstraktní, kondenzovanou výzdobou na této soše – svázaná v sobě, zabraňuje průchodu bránou… jeví se současně jako jemný filigrán i děsivý hadí uzel. Nikdo nakonec nezvítězil nad nikým jiným. To je naštěstí nebo naneštěstí náš bosenský osud. Díky své formě tato socha sdružuje kulturní dědictví naší multikulturní středověké minulosti (naší „zapomenuté“ paměti) dnešní nešťastné, téměř zničené, multikulturní Bosny spolu s velkou nadějí na lepší budoucnost. Bosna a Hercegovina jako idea/výraz představuje více než historický, geografický a politický obsah a význam. Ve svém místním rámci Bosna stojí jako paradigma pro globální a univerzální výzvy a řešení lidské existence.

Příspěvek v 2015