Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1

UMPRUM v Praze

Technologický a výzkumný objekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Ivan Kroupa

Potvrzení Vysoké školy uměleckoprůmyslové jako součásti historického jádra města, potvrzení a posílení jejích funkcí ve městě. Projekt na ochranu a udržení autentické komunity (studenti, umělci) v jádru města, projekt proti vysídlování centra Prahy.

K hlavní budově školy, exkluzivně situované na nábřeží, je navržen objekt s funkcí doplňkovou – zahrnující umělecké dílny a technologické zázemí školy. Budovy jsou v docházkové vzdálenosti, jejich funkce, život uvnitř, vzájemná interakce oživují, obohacují centrum města. V lokálním urbanismu se budova zapojuje do tradičního městského pražského systému propojování městských veřejných a poloveřejných prostorů. Koncept otevřeného městského parteru, otevřené komunikační vertikály, zpřístupnění a využití střešní krajiny je architektonickou motivací pro propojení s životem města ve všech dimenzích. Podstatná je proměna fasády původní základní školy na fasádu vysoké školy, Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Rozpor mezi požadavkem její pietní rekonstrukce a novou funkcí, novým životem řeší jediný architektonický zásah, vertikální řez celou fasádou – prodloužení její morální životnosti (95,1 % historie, 4,9 % současnosti).

Práce s objemy ve vazbě na tradiční dvory, dvorky, pasáže, práce v logice původní geometrie, práce s měřítkem, s původním traktováním a modulací původních konstrukcí. Zachování historické kvality (stopa, objem, výška, proporční vztahy, podstatné a kvalitnější detaily historické budovy). Motivační a pracovní prostředí uměleckých dílen – dřevo, kov, sádra, digitální technologie, robotika, volné umění, design, sklo, keramika, textil, móda, grafika, fotografie, film, šperk, architektura.