Regulace Vltavy a kaskáda jezů České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

autoři: Karel Chochola, František Roith, Antonín Jirásek,
František Trilč, aj.

Úpravy říčního toku byly reakcí na velké povodně z konce 19. století. Byl pozměněn ráz krajiny i sídel a umožněna výstavba na dříve nezastavitelných místech. Výtvarné stránce byla věnována velká péče a kromě klasicizující industriální architektury Jiráskova jezu (Č.Budějovice) se u Trilčova (ČB) a Podskalského jezu (Hluboká nad Vltavou) plně prosadil technicistní funkcionalismus.