Belatchew Arkitekter: Trávodrap a další

Please enter banners and links.

Hmyzí místo a Buzzbuilding (Bzučící dům)

Rahel Belatchew

Pro ilustraci toho, jak by mohl vypadat chov hmyzu ve městě, byla vytvořena hmyzí farma BuzzBuilding na pěstování cvrčků nabízející 10 350 m2 hospodářské plochy. BuzzBuilding se skládá z budovy, která ukrývá celý proces od vajíčka až po hmyz připravený ke konzumaci. Kromě toho je BuzzBuilding útočištěm pro ohrožené divoké včely, což kromě toho, že zajišťuje další existenci ohroženého druhu včely, také udělá ze Stockholmu kvetoucí a úrodné město.

Hlavní konstruke je ocelový exoskelet, vnější kostra, inspirovaná strukturou těla hmyzu. V přízemí je restaurace, kde se hmyz připravuje a prodává. Cílem je udělat chov a výrobu veřejné; na rozdíl od skryté masné produkce, vybízet veřejnost, aby se dívala a zapojila, a nabízet snadný způsob, jak se dozvědět, odkud pochází naše jídlo.

Haga Twist

Twist je vítězná stavba z vyzvané architektonické soutěže na výstavbu symbolické budovy v Hagastadenu ve Stockholmu. Tato budova bude sloužit jako místo setkávání pro ty, kdo žijí, pracují v místě nebo tuto oblast navštěvují, a bude v ní restaurace a střešní terasa. Budova je umístěna na křižovatce vnitřního města Vasastaden a nové čtvrti Hagastaden (Haga City), v současné době ve výstavbě, poblíž nemocnice New Karolinska. Stavba zabírá asi 700 m2 a bude zčásti mít dvě patra. Cílem je začít s výstavbou na počátku roku 2016 a slavnostně otevřít na podzim roku 2016.

Budova dostala název HagaTwist, což je narážka na její zkroucený tvar, ale i na funkci, která kombinuje práci a zábavu, individuální s kolektivním. HagaTwist také odkazuje na šroubovici DNA, jelikož celá oblast je inspirována přírodními vědami. Odlehčená konstrukce je ze dřeva, hladce přechází z jednoho patra do druhého pomocí širokého a pohodlného víceúčelového schodiště spojujícího plynule hlavní podlaží s horním podlažím a střešní terasou. Je tu rušno ve dne i v noci, a tak se HagaTwist stává živoucím místem, které se rozsvěcí, i když jsou okolní kanceláře už dávno zavřené.

Trávodrap

Trávodrap je přístavbou Söder Torn na Södermalmu ve Stockholmu. Díky novému energetickému plášti pokrytému slámou může budova využívat větrnou energii a fungovat jako městská elektrárna.

Využitím piezoelektrické technologie může velké množství tenkých stébel produkovat elektřinu čistě z nepatrných pohybů způsobených větrem. Výsledkem je nový druh elektrárny, který otevírá možnosti produkce energie na domech. Pomocí této technologie lze proměnit povrchy starých i nových budov na výrobce energie. Navíc neustálý pohyb stébel vytváří na fasádách zvlněnou krajinu, což je další aspekt. To, co bývá považováno
za nejstatičtější věc ze všech, dům, najednou ožívá a stavba působí dojmem těla, které dýchá. Stébla kymácející se ve větru dodávají budově neustále se měnící fasádu, v noci ještě zvýrazněnou osvětlením s měnícími se barvami.

Stébla na fasádě jsou z kompozitního materiálu s piezoelektrickými vlastnostmi, který dokáže z pohybu vytvářet elektřinu. Piezoelektřina vzniká, když se deformace určitých krystalů promění na elektřinu. Tato technologie má výhody oproti tradičním větrným turbínám, jelikož je tichá a neruší zvířata. Je provozuschopná i při velice nízké rychlosti větru, protože i lehký vánek stačí k tomu, aby se stébla začala kývat a vytvářet energii. Stávající prostory na vrcholku budovy nahradí veřejné patro s restaurací. Nová přístavba kromě pláště produkujícího energii vytváří i prostor pro obyvatele města s možností dostat se na vyhlídkovou plošinu na samém vrcholu věže. Tam si budou moci užít jedinečný výhled na Stockholm.

SWIMCITY

Ateliér Belatchew Arkitekter zvaný Belatchew Labs uvádí SwimCity, projekt usilující o rozšíření možností bydlení pro mladé lidi prostřednictvím udržitelné výstavby na vodě. Tento projekt má podporu Švédského národního výboru pro bydlení, výstavbu a plánování. Pomocí 3D tisku a recyklovaného betonu vytváří Belatchew Arkitekter plovoucí domy pro studenty a mladé páry. Domy jsou unikátní a přizpůsobují se krajině. Pokud umístíme domy na vodu, vznikají téměř nekonečné možnosti variabilních konstrukcí podle momentální poptávky. Kromě toho, že vodní plocha je nevyužitá stavební plocha, je také potenciálním zdrojem energie, který může posloužit různými způsoby – jako vlnová energie a pro tepelná čerpadla.

Dodávka domů pro mladé se může zvýšit a rozšířit pomocí inovativní konstrukce na vodě. Jelikož vodní plocha je brána jako další prostor pro výstavbu, poloha plovoucích studentských ubytoven může být různá, v nevyužívaných přístavech, zátokách a loděnicích. Odpad ze stavebního průmyslu tvoří velkou část celkové uhlíkové stopy a použitím recyklovaného betonu přispívá SwimCity ke snižování dopadu na životní prostředí. 3D tisk domu je nová technologie, která činí výstavbu snazší, levnější a efektivnější. Opětovným použitím stavebního odpadu a vytvořením nového betonu, který lze vytisknout na 3D tiskárně, se stavební proces stává ekologickým a ekonomicky udržitelným. Je také kratší, bezpečnější, efektivnější a umožňuje nesčetné varianty návrhu.


www.belatchew.com

 

Zdroj: redakce AW, Organic City 2016