Arquitectoma – Francisco Martín del Campo Souza, José Portilla Riba

Na počátku 80. let dvojice mladých architektů založila firmu nazvanou Arquitectoma s myšlenkou vytvářet prostor, kde by lidé mohli žít a pracovat v pohodlí a v atmosféře plné krásy. Design jejich první budovy využívá klasické principy, jako je základna v místě, kde se budova zvedá, roste a nakonec končí architektonickým gestem, s uplatněním technologických inovací u struktury a instalace zařízení.

Později firma vyvinula avantgardní styl, realizovaný u budov pojatých jako sochy zhotovené z kamene a skla. Jedním z charakteristických postupů společnosti Arquitectoma je spojení s různými specialisty nebo kolegy, kteří mají více zkušeností v některém novém typu projektu, jelikož týmová práce je velmi důležitou hodnotou této firmy. Jejich dosud nejvýraznějším projektem je pravděpodobně GARDEN Santa Fe, nákupní centrum a parkoviště pod městským parkem v jedné z oblastí Mexico City, která se více rozrůstá a expanduje. Původní myšlenkou bylo zachránit zanedbaný park a zajistit podzemní parkovací místa pro dopravně velmi problematickou zónu, kde auta někdy parkovala ve druhém a třetím pruhu, přičemž pro průjezd byl ponechán pouze jeden jízdní pruh. Dalším cílem bylo poskytnout pracujícím, studentům a obyvatelům maloobchodní služby, jako jsou restaurace, banky, tělocvičny, sportoviště, drogerie, a dokonce i holičství.

Úkolem bylo navrhnout podzemní stavbu, aniž by její uživatelé měli pocit, že jsou ve skutečnosti v podzemí. Konceptem je vytvoření série teras v kruhové formě ve vzdálenosti dostatečně krátké na to, aby mohlo přirozené světlo pronikat do kteréhokoliv z okruhů podzemních chodníků, a vytvořit tak stejnou atmosféru jako v parku i s velkými stromy vysazenými na vzniklých terasách. K ochraně lidí před deštěm a větrem jsou terasy vybaveny přístřeškem ve formě prosklených kuželů, které umožňují pronikání vzduchu a světla. V rámci projektu byl kladen důraz na udržitelnost, a proto je všechna dešťová a odpadní voda z koupelen zpracována tak, aby mohla být znovu použita pro zavlažování a splachování a dosáhlo se až 60% úspory ve spotřebě vody. Přirozené osvětlení z teras a fotovoltaické články poskytují 40% úsporu ve spotřebě energie a vytvořená největší zelená střecha v Latinské Americe jako izolace výrazně snižuje nutnost používání klimatizace. Parkování je ve čtyřech podzemních podlažích, které mají 1 600 samoobslužných parkovacích stání, přitom jedno patro je určeno pro maloobchodní zákazníky a další tři patra jsou pronajímána firemním kancelářím v okolí. Zahrada úspěšně funguje už jeden rok a park se stal místem setkání lidí z okolí umožňujícím různé kulturní, rekreační a sportovní aktivity. Projekt získal různá ocenění včetně ceny za nejlepší budovu roku 2014 v celém Mexiku.

Arquitectoma pokračuje ve svém profesním působení a v současnosti je realizováno několik velmi významných projektů, jako je například malé předměstí v Mexiko City, zahrnující prostory k bydlení, kanceláře, zdravotnická zařízení a maloobchody, které v souladu s principy udržitelnosti pokrývá 25 % území a zbylých 60 % tvoří zelené plochy. Arquitectoma se také podílí na projektu jedné z nejvyšších věží Latinské Ameriky s 58 patry a výškou 241 metrů, která bude zahrnovat hotel, luxusní rezidence a kanceláře a bude mít certifikát LEED Gold. Francisco Martín del Campo Souza, José Portilla Riba a jejich tým srší nápady vytvářejícími hodnotnou architekturu, která spojuje sociální aspekty a udržitelnost, a každý den si vychutnávají potěšení ze své práce.


 

Presentación ARQUITECTOMA from fhproducciones on Vimeo.