V Invest CZ na výstavě Prague: Next

Na samotném vzniku naší společnosti v roce 1991 jsme se věnovali pouze inženýringu. První developerský projekt jsme zrealizovali v roce 1999 a s nabytými zkušenostmi se vrhli do další práce. K dnešnímu dni čítá naše portfolio přes 800 obytných jednotek v desítkách projektů. Mnoho dalších má V Invest v různém stádiu příprav.

Získat důvěru klienta je zavazující. Ještě více nám však záleží na tom si vzájemnou důvěru udržet. Pro spokojenost klienta uděláme vše. Nebojíme se říkat věci na rovinu, neustále na sobě pracujeme a dotahujeme věci do zdárného konce. Ať už se jedná o návrh nové stavby, její realizaci nebo třeba jen poradenství. Jen tak si můžeme být jisti, že se k nám spokojení klienti znovu vrátí.

 

Krátká charakteristika: Objekt bytového domu U Milosrdných se svou architekturou snaží přiblížit pražským reáliím obecně v kontextu jednak širokého vnímání ducha Prahy tak i lokální inspirací blízkého okolí. Inspirace textilem a tkaninami pražské historie je patrná nejen v konceptu celého výrazu budovy tak i v detailech. Jde o zvlněné, texturami pojaté fasády důsledně metricky členěné vroubkováním. Tato textilní tématika v Praze tak často patrná byla vždy součástí historie, ale v soudobé architektuře je nepřipomenuta. Čeká tedy v tomto případě na své znovuobjevení. Celkové členění objektu požadované památkáři bylo členění vertikální dle původní parcelace. Dále členění horizontální dle tradičního dělení na parter, dolní část domu a střešní krajinu. Takto „prořezaný“ dům vyvolává dojem menších hmot podobné jako prádlo visící na šňůrách nějakého historického dvorku. Pravidelné osazení fasád stejnými okny a lodžiemi tento vjem ještě zvyšuje. Celá tato architektonická struktura je protkaná zlatými detaily jako  vše v Praze.

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost V Invest CZ svůj projekt U Milosrdných.

Markéta Jiroušková, redaktorka AW

Posted in , , , , ,