Slavnostní zahájení jarního putování po stavbách století republiky 1918-2018

Výstavy Stavby století republiky 1918 – 2018 ve Zlínském kraji.

Bylo a ještě bude mnoho napsáno o lidech a událostech významných při zrodu a stoleté historii naší republiky. Denně a často bez povšimnutí chodíme kolem němých dokumentů společenského a ekonomického vývoje země, významných staveb tvořících největší galerii děl českých architektů a stavitelů. Tyto „Stavby století republiky 1918 – 2018“ dokumentuje Kotěrovo centrum architektury a FOIBOS BOOKS ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, jeho územními odbornými pracovišti, ČKAI, a dalšími.

  1. března 2018 v 17, 16 se uskuteční 15. patře slavné zlínské „jednadvacítky“ – krajského úřadu Zlínského kraje celorepublikové Slavnostní zahájení jarního Putování po stavbách století republiky. Tímto bude „odstartován“ s podporou krajů, měst, obcí, organizací, institucí program seznamování široké veřejnosti s architektonickým bohatstvím naší země, vytvořeným od roku 1918 do současnosti. Toto bohatství bude prezentováno na unikátních výstavách na řadě míst ve všech krajích, doprovázeno komentovanými prohlídkami, besedami, přednáškami, architoulkami po vybraných stavbách, dny otevřených dveří a dalšími aktivitami.

Zlínská výstava v „jedenadvacítce“ bude první výstavou celého tohoto cyklu a bude přístupná veřejnosti do 6. dubna 2018.

Zlín byl zvolen k celorepublikovému slavnostnímu zahájení jako jedno z nejvýraznějších center meziválečné architektury v českých zemích. Jako jediné důsledně budované funkcionalistické město v Evropě. Město, které jako urbanisticko-architektonický celek byl fenoménem, který nemá v evropském měřítku obdoby.

Záštitu nad výstavou přijal pan Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje.

Celému projektu Stavby století republiky 1918 – 2018 udělila záštitu Asociace krajů ČR.

Na přípravě a realizaci výstavy a doprovodných akcí se účastní i pracovníci Krajského úřadu, Magistrátu statutárního města Zlín a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Přípitek na zahájení sponzorsky připravuje vinařství ZLOMEK a VÁVRA z Boršic u Blatnice.

Součástí slavnostního dne 20. března 2018 budou také komentované prohlídky významných staveb města Zlína s odbornými průvodci.

Přihlášky na prohlídku adresujte na Mgr. Eva Henkrichová, e.henkrichova@foibos.cz, nebo mob.:  777 100 557

Zdroj: TZ 15.3.2018 

Posted in