Pražská paroplavební společnost / Video

Nové projekty Pražské paroplavební společnosti zaměřené na modernizaci a ekologizaci osobní lodní dopravy a její další rozvoj.

Pražská paroplavba prošla více jak 150 lety historického vývoje. Dodnes odplouvají od pražského vltavského nábřeží parníky a lodě, díky nimž si Pražané a návštěvníci Prahy mohou prohlédnout toto město z netradiční perspektivy vodní hladiny. Můžeme říci, že za uplynulá staletí se paroplavba a vyhlídkové plavby lodí staly součástí pražského koloritu. Ne náhodou byly i oba historické kolesové parníky, Vltava a Vyšehrad, v roce 2013 zapsány mezi kulturní památky.

Pražská paroplavební společnost (PPS), jako nositelka této tradice, je dnes moderní společností, která pružně reaguje na aktuální trendy v cestovním ruchu a v mnoha ohledech udává směr osobní lodní dopravě v České republice.

Velká část projektů PPS směřuje k postupné modernizaci a diverzifikaci flotily. Díky tomu byla v roce 2014 představena zcela nová luxusní loď Grand Bohemia, kterou postavila na zakázku německá loděnici Bolle v Derbenu přímo na míru plavebním podmínkám v Praze. Interiér pochází z dílny architektky Very Hampl. Tato jednopalubovalá loď je vybavena posuvnou skleněnou střechou, jež nabízí nerušený výhled z lodi za každého počasí. Tichý motor s nízkými emisemi umožňuje plout rychlostí až 20 km/hod. Inovací je bezobslužná, plně automatizovaná strojovna. Díky klimatizaci a temperování loď pluje celoročně.

Druhou, o něco větší lodí, která vychází ze stejného konceptu a stejné loděnice, je loď Bohemia Rhapsody, která byla postavena za 212 dní a vyplula na hladinu v roce 2015. Díky výkonné klimatizaci, solárnímu temperování a větrání je vhodná pro celoroční provoz. Technologické řešení klimatizace navíc umožňuje skvělou viditelnost přes prosklenou střechu i za deštivého počasí. Paluba lodi je izolovaná proti vibracím a hluku, takže plavba na ní je pro cestující maximálně příjemná. Motor o síle 226 koní může pohánět loď rychlostí až 20 km/hod, čímž patří k nejrychlejším osobním lodím v Praze. Obě plavidla, Bohemia Rhapsody i Grand Bohemia, splňují nejnáročnější kritéria pro provoz ve velkoměstě a splňují nejpřísnější evropské ekologické normy.

Modernizace flotily jde ruku v roce s její ekologizací. Díky celkové environmentální politice společnosti byly u starších plavidel vyměněny původní motory a generátorové jednotky za zcela nová špičková pohonná zařízení s minimální emisní zátěží, hlučností a kouřivostí.

A nejsou to jen tyto dvě velké lodě, které můžeme označit nálepkou ekologické. Ve flotile najdeme řadu menších, zato naprosto unikátních plavidel. Jedním z nich je solární loď Electronemo, zatím jediná svého druhu u nás, která je poháněna čistě sluneční energií získanou ze solárních panelů umístěných na střeše. Plavba touto lodí je velmi tichá a nijak nezatěžuje životní prostředí. Její nástupce, Mistr Jan Hus, představuje loď typu aquacabrio, která je zastřešena pouze mobilní střechou. Je poháněna elektrickým motorem nabíjeným z baterií.

V neposlední řadě patří do ekologické flotily i malé mahagonové loďky s hybridním motorem, které se svým provedením nápadně podobají benátským gondolám a které také vyrobili italští lodní mistři. Spolu s ostatními loděmi na alternativní pohon kotví v ekologickém přístavišti Kampa na levém břehu Vltavy. Odtud vyplouvají na plavby kolem břehů Kampy nebo malých vltavských ostrovů, jako je Křižovnický ostrov, podplouvají klenby Karlova mostu nebo zaplouvají do malebné Čertovky, kam se velké lodě jednoduše nevejdou.

Posledním přírůstkem Pražské paroplavební společnosti se stal hornopalubový katamarán Hol Ka, který zahájil v letošním roce řádný provoz jako přívozní loď Prahy 7. Jméno lodi je akronymem slov Holešovice a Karlín, dvou míst, která spojuje s ostrovem Štvanice. Loď je konstruována jako bezbariérová, což usnadňuje přepravu pro kočárky nebo kola. Plavidlo je vybaveno moderním echolotem, díky němuž je možné sledovat hloubku vltavského dna a plout bezpečně.

Praha v roce 2015 získala také jediné bezbariérové molo, Bohemia Port, které je zcela unikátní mezi nástupními moly v Praze. Nachází se na Dvořákově nábřeží u Čechova mostu.

V příštích letech lze předpokládat další investice do modernizace lodního parku a jeho ekologizace, tak aby přispíval k rozvoji cestovního ruchu, kulturního a společenského života v Praze a zároveň co nejméně zatěžoval toto velkoměsto.

Pražská paroplavební společnost také výraznou měrou přispěla k oživení náplavky zejména na pravém vltavském břehu. Náplavka, prostor mezi tokem Vltavy a nábřežím, se v posledních letech stala svébytným prostorem v centru města, kde se odehrává řada společenských, sportovních a kulturních akcí. Na tomto „životu kolem vody“ se PPS jistě bude podílet i do budoucna se stejnou mírou zodpovědnosti a aktivního přispění.

Pražská paroplavební společnost a.s. / Prague Steamboart Company

Blanická 1008/28

120 00 Praha 2 – Vinohrady

www.paroplavba.cz