100 let Jihočeského kraje

Jihočeská architektura v období let 1918–2018 by se mohla z vnějšího pohledu jevit jako periferní.
Do jisté míry tomu tak bylo, lepší stavby zde většinou vyprojektovali pražští architekti, místní tvořili často stavby průměrné až stavitelského rázu; avšak v každém období se mezi nimi našli i tvůrci, kteří dosahovali republikové úrovně, ale i několik zvlášť významných architektů překračujících svou tvorbou naše hranice. Za první republiky to byl Karel Chochola, který přivážel nové styly – purismus
a funkcionalismus – ze zahraničí v době, kdy se teprve začaly objevovat v Praze či Brně. V druhé polovině 20. století to byl Bohumil Böhm, který se projektem plaveckého stadionu v Českých Budějovicích octl v kontextu světové architektury. Po roce 1989 zde zazářil tým Jiří Střítecký a Martin Krupauer, jehož tvorba dosáhla svého času evropské úrovně.

 

 

 

Redakce AW 2018, zdroj: FOIBOS BOOKS