Michael Turner – rozhovor z konference Praha světová 2017 / Video

Architekt Michael Turner je zakladatelem projektu Playfull Architekt a o tom také byla jeho přednáška. „Tenhle projekt je pro mě celosvětově jedním z nejdůležitějších. Vzdělání nezačíná až na univerzitě, ale mnohem dříve. A to je i poslání Hravého architekta.“

( Odkaz na stránky Hravý architekt: http://www.hravyarchitekt.cz/ )

Ve dnech 6.-7. 12 2017 proběhla v Nové budově Národního muzea v Praze konference Praha světová 2017.  Konference se konala u příležitosti 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

K účasti na konferenci byli pozváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst. Téma konference bylo založeno na myšlence, že bez historie není budoucnost a příspěvky vystupujících se soustředily na problematiku dynamiky rozvoje české společnosti a národního hospodářství, která přirozeně vytváří obrovský tlak na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Odborníci se na konferenci zabývali dramatickými změnami v řízení a plánování měst a složitou situací zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale  i v dalších historických městech u nás i v zahraničí.

Součástí konference byl společenský večer, konaný dne 6. 12. 2017 v Obecním domě v Praze. Na této společenské akci jsme využili příležitosti a poprosili o rozhovor účastníka konference, architekta Michaela Turnera z Israele.

Video – Michael Turner, rozhovor

Zdroj: redakce AW