Urbanlab Yerevan

Urbanlab Yerevan je výsledkem desetileté spolupráce architektů Sarhata Petrosyana a Sevada Petrossiana v různých formátech a na různých projektech.
V roce 2011 jsme na základě zhodnocení našich dosavadních zkušeností z občanského aktivismu, našich profesionálních schopností a zdrojů, založili urbanlab Yerevan, jedinečnou instituci zaměřující se na demokratizaci územního plánování. Jsme spolupracující skupina návrhářů, snažící se zlepšovat zastavěné prostředí zajišťováním a obhajováním zapojení komunity do rozhodovacích procesů v rámci územního plánování ve spojení s nezcizitelným právem lidí na život ve zdravém a vhodném prostředí. Naše snahy směřují k přehodnocení a kultivaci společenské role stavitelů prostředí, urbanistů, architektů, společenských vědců a dalších odborníků.
Každý úkol, který máme, bez ohledu na jeho význam nebo rozsah, považovaný za článek v řetězu městského rozvoje, prochází důkladným zkoumáním, než vznikne výsledný návrh, neboť si vážíme samotného procesu stejně, jako výsledného produktu (věcí, které plánujeme).
Náš tým nemá jen realizovat komerční projekty na zakázku, ale i iniciovat výzkum a experimentální projekty zaměřené na zlepšování našeho zastavěného prostředí (věci, které si myslíme). Uvědomujeme si, jak je důležité objevovat nové dovednosti a odborné zdroje a z tohoto důvodu se urbanlab Yerevan zapojuje do vzdělávacích programů (věci, které sdílíme).

Náš tým
Sevada Petrossian – Vedoucí plánování
a zakladatel/Planning principal and Founder
Sarhat Petrosyan – Vedoucí výzkumu
a zakladatel/Research principal and Founder Anna Aktaryan – Projektová koordinátorka/Projects Coordinator
Ani Arzumayan – Junior architekt/Junior
Architect
Tatevik Zakaryan – Koordinátor akcí/Events
Coordinator
Ani Latoyan – Office manager

Renovace staré ulice Adamyan
Myšlenka, jak využít ulici Adamyan jako nejlepší praxi pro budoucí rozvoj v zachovalém historickém městě Shoushi v Karabachu.
Zachovalé budovy, útulné náměstí a dobré umístění ulice v rámci městského kontextu se staly základem projektu. Návrh byl prezentován na mnoha akcích v Arménii
i v zahraničí.

Rezidence Bakunts
Tento projekt vznikl, když v Jerevanu probíhala demolice řady historických budov. Šlo
o přestavbu dvoupodlažního domu, navrženého předním arménským architektem N. Buniatyanem na 3,5 patrovou obytnou budovu s přístavbou.
Prototypem při navrhování byl jiný 3,5 patrový dům od stejného autora./This project was
in the process when many historical building has been demolished in Yerevan. The project was aimed to transform a two story house design by renowned Armenian architect N. Buniatyan to a 3.5 story residential building with some extension. During design concept development another 3.5 story building of the same architect was a prototype.
Renovace turistické čtvrti v Thaghkashatu
Rehabilitation of touristic district in Thaghkashat
Tento projekt navázal na založení muzea Nikola Dumana v Tsahgkashatu (dříve Gshlaghu).
Rostoucí počet turistů navštěvujících muzeum inicioval myšlenku na jeho rozšíření. Národní památková nadace přišla s nápadem vystavět
v turistické čtvrti nové domy. K historické ulici tak přibylo devět domů a nachází se v ní muzeum, dvě kavárny a restaurace, dva penziony, obchod se suvenýry a jeden
showroom.

Jerevan podle urbanlab Yerevan

V uplynulých deseti letech jsme jakožto praktikující architekti našli v Jerevanu výjimečná místa, která jsme zažili jako občané i jako odborníci. Tyto zážitky formovaly naši vizi demokratické a mnohovrstevnaté městské zkušenosti. Poznali jsme – a bojovali jsme o ni – důležitost zachování městské tkáně z minulosti a koexistence nové tkáně s tou starou pro zajištění kvalitní tváře budoucího města.
Vidíme město jako laboratoř pro naši práci a naše myšlenky. V každém koutě se skrývá něco hodnotného a zranitelného. Neustálé odhalování, ochraňování a vylepšování těchto zranitelných prvků z nás udělalo profesionální občany, což je identita, která byla v posledních 50 letech zapomenuta.
Trojrozměrná mapa Jerevanu podle urbanlab Yerevan znázorňuje ona místa v městské struktuře, která jsme se snažili vylepšit, ať už plánováním, nebo sdílením a zvyšováním povědomí o jejich existenci. Hotel Sevan, stará jerevanská ulice a parky na Náměstí svobody (Opera) byly části naší hmotné historie, které se nám nepodařilo zachránit. Letní kino Moskva a Náměstí republiky se naopak zachránit podařilo. Park milenců byl nejen jedinečnou zkušeností, ale přinesl i inovativní přístup k vytváření a organizování veřejného prostoru v Jerevanu. Pak jsou tu i místa, kde pracujeme, přemýšlíme a sdílíme své myšlenky: naše kancelář s panoramatickým výhledem na město, NPAK (Centrum současného experimentálního umění) a Unie arménských architektů. Po celém městě jsou další místa, čekajících na odhalení, zkoumání a sdílení, proto doufáme, že naše mapa bude v brzké budoucnosti plná značek.

Rezidence Bakunts