UIA – Vladimír Šlapeta získal cenu Jeana Tschumiho za architektonickou kritiku a přínos architektonickému vzdělání

Rada Obce architektů letos v únoru nominovala čtyři architekty na ceny, které uděluje Mezinárodní svaz architektů /UIA/. Jedním z nich byl prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, který byl radou obce nominován na Cenu Jeana Tschumiho za architektonickou kritiku a přínos architektonickému vzdělání.

Ing. Arch. Vladimír Šlapeta je v současné době považován za jednoho z předních historiků architektury. Je uznávaný také pro jeho mimořádný přínos jako učitele, následně děkana fakulty architektury ČVUT v Praze a VUT v Brně, přes publikační činnost, pořádání výstav atd. Byl také prorektorem ČVUT v Praze, kterou absolvoval. Za normalizace nemohl publikovat pod svým jménem, ale v zahraničí se jeho publikace těšily velké oblibě. Teprve po revoluci se jeho jméno stalo uznávaným i u nás. Cenu Jeana Tschumiho obdržela i dánská architektka Anne Beim.
 
Oleg Haman předseda Obce architektů k ocenění uvedl: “Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo proměnit jednu ze čtyř zaslaných nominací na ceny Mezinárodního svazu architektů. Rada obce architektů vybírala a nominovala skvělé architekty, kteří svojí činností působí v mezinárodním měřítku. Cenu by si zasloužili všichni čtyři nominovaní, ale víme, že se vybírá z nominacích zaslaných z celého světa, takže konkurence je opravdu velká. O to víc mě těší, že cenu získal Prof. Ing. Arch. Vladimír Šlapeta, kterému ze srdce blahopřeji.”
 
Cenu uděluje Mezinárodní unie architektů UIA od roku 1967 za mimořádný přínos architektonické kritice, výzkumu a výchově jako památku na prvního prezidenta UIA, Jeana Tschumiho jednou za 3 roky. Vyhlášení letošního ročníku proběhne na světovém kongresu v Kodani, který se uskuteční na začátku července.
 
Mezinárodní festival Architecture Week Praha tímto gratuluje panu profesoru Šlapetovi k získání této prestižní ceny.