ENRIQUE SANTILLANA + TANDEM ARQUITECTURA + JONATHAN WARTHON

ENRIQUE SANTILLANA + TANDEM ARQUITECTURA + JONATHAN WARTHON

Firma Tandem Arquitectura je tvořena týmem architektů oddaných svým projektům, kteří pomocí reflektivních procesů odkazují na různé faktory týkající se architektury: město, místo, kontext, programové zpracování a technické inovace.
Tandem Arquitectura je tým čerpající z multidisciplinárních zkušeností za účelem rozšířením své projektové základny. Tým je veden Cynthií Seinfeld, Juanem Carlosem Burga a Jorgem Draxl, kteří společně sdílí širokou paletu projektových a akademických poznatků.
Staráme se o veškeré práce, od počátečního konceptu projektu až po vyhotovení konstrukčních detailů. Každý projekt je jedinečný a svým rozsahem komplexní. Proto se snaží zajít za hranice konvenčnosti.
V každém projektu vidíme výzvu, and snažíme se, aby během svého zhotovení odpověděl na vlastní otázky ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků.

Redakce AW 2018