Od nádraží k nové čtvrti: Smíchov 21. století / Video

„Smíchov City je největším projektem v novodobé historii Prahy, zároveň je symbolem její transformace ve 21. století. Vznikne zde centrum, které bude alternativou k historickému a turistickému jádru metropole, přičemž bude splňovat nejvyšší architektonické i ekologické nároky. Novou kvalitu bude mít soukromý i veřejný prostor,“ říká Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group. 

Rozsáhlá urbanizace v rámci projektu Smíchov City promění zanedbanou lokalitu bývalého smíchovského nádraží v multifunkční čtvrť, která svým rezidentům i návštěvníkům nabídne plochy pro rekreaci, bydlení, práci i kompletní občanskou a veřejnou vybavenost. Na ploše více než 20 hektarů začne na konci roku 2018 vyrůstat nová čtvrť, jejíž podoba vzešla z architektonické soutěže a která bude výrazně formovat tvář Prahy. Inspirací pro uspořádání domů i umístění zeleně však zůstává původní urbanismus Smíchova. Celkové náklady dosáhnou 15 miliard korun a postupně zde vznikne přibližně 400 tisíc m2 komerčních, bytových a obchodních ploch.

Výjimečný je způsob, jakým celý projekt vzniká. Na otevřenou architektonickou soutěž vždy navazuje intenzivní komunikace s veřejností. Ta se průběžně vyjadřuje na společných fórech k záměrům investora a její připomínky jsou do značné míry zohledňovány.

Zásadní význam projektu potvrzují i slova primátorky hlavního města Praha, Adriany Krnáčové. „Projekt Smíchov City je pro Prahu klíčový. Hledáme skrze něj recept, jak ze stovek hektarů dnes nevyužívaných ploch udělat fungující městské čtvrti. Zároveň je to unikátní příklad plodné spolupráce mezi městem, občany a developerem,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

První etapa přiléhající ke Knížecí 

Severní část areálu, tedy první etapa projektu Smíchov City, nedávno dostala kladné posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. V první fázi by na opuštěném území měly vzniknout dva bloky s byty, kancelářemi a občanskou vybaveností v parteru. Stavba,

která by mohla začít s koncem roku 2018, potrvá dva až tři roky. Její náklady dosáhnou tří miliard korun.

Ke kladnému posouzení EIA přispěla i intenzivní spolupráce s veřejností. Obyvatelé Prahy mohli v rámci tzv. participace ovlivnit, jakým způsobem bude nakonec veřejný prostor vypadat. Díky podnětům obyvatel se tak například proměnila podoba hlavní osy území, tzv. bulváru. „Z diskuse s obyvateli Smíchova vyplynulo, že pro občany je prioritou více zeleně a přírodních prvků. Rozšíření parkových ploch v sousedství chystaného bulváru respektuje i tento požadavek,“ řekl Luděk Sekyra. Dalším podnětem obyvatel, který bude zohledněn, je umístění vodních prvků. „Rádi bychom všem, kteří se zúčastnili našich setkání a inspirovali nás k úpravám, poděkovali. Se zapojením občanů pochopitelně počítáme i v dalších fázích projektu,“ doplnil Sekyra.

Dopravní situace ve čtvrti a jejím okolí

Doprava v nově vznikající čtvrti je téma, které je potřeba řešit v rámci celé dopravní infrastruktury hlavního města. Developer tedy zpracoval ve spolupráci s IPR studii, která řeší napojení území na stávající dopravní síť. Cílem je minimalizovat případný dopad na obyvatele Smíchova. Dopravní napojení je proto v maximální možné míře navrhováno přímo na Pražský okruh, aby nepřitížilo Radlické ulici a oblasti centrálního Smíchova. Developer ve spolupráci s Hlavním městem Praha dále připravuje v rámci Smíchov City projekt záchytného parkoviště P&R a přesun stávajícího autobusového nádraží z náměstí Na Knížecí do nového dopravního terminálu pro městskou a příměstskou autobusovou dopravu v prostoru navazujícím na Smíchovské nádraží.

Plánovanou čtvrť si můžete prohlédnout ve virtuální realitě, která je k dispozici v prodejním centru Sekyra Group ul. U sluncové 666/12a, Praha 8 v 16. patře. Díky moderní technologii se projdete po ulicích nebo navštívíte podélný park, pocítíte atmosféru budoucí čtvrti a získáte neopakovatelný zážitek.

Zdroj: TZ Sekyra Group a redakce AW, 1.2.2018