100 let československé a pražské architektury v Mánesu

Před sto lety vznikl nový stát. Kromě jiného to byla událost, která podnítila cestu k nové architektuře. Takové, která nezatížena minulostí by reprezentovala novou demokratickou společnost.

Po prvních letech pokusů o vytvoření národního stylu se architektura v Československu velmi rychle napojila na pokroková evropská hnutí. Doby 20. let hledala cestu k novému architektonickému výrazu, jednoduchému, logickému, racionálnímu. Československo brzy hrálo prim. Rychle se vytvořila centra nového architektonického myšlení – vedle Prahy to bylo Brno a Zlín, na Slovensku se jen v krátkém opoždění přidala Bratislava a Košice. 30. léta již znamenala rozkvět pečlivě vypěstovaného vskutku moderního slohu a nová architektura se po zemi rozprostírala téměř pravidelně.

Pražská architektura se dá číst jako napínavá kniha, která ukazuje, jak se proměňovala společnost, čemu kdy dávala přednost, co ji nejvíce zajímalo, v jaké byla ekonomické, ale stejně tak kulturní situaci. Je vidět, že Praha byla a je městem v srdci Evropy a i v časech nepřejících si dokázala udržet kontakt s evropským děním. I v dobách, kdy nemohla a nesměla stavět, udržovala si hloubavé přemýšlení o architektuře. Dokázala reagovat na rodivší se nové směry – od funkcionalismu až k postmodernismu, stejně jako dokázala reagovat na nové konstrukce, nové materiály od betonu a oceli až k lehkým materiálům.

Stoletá cesta československé architektury je vzrušujícím odrazem bohaté historie a stojí za to si jí připomenout. Neméně vzrušující je ale i srovnání s unikátními a architektonicky zcela ojedinělými projekty současnosti, které zároveň utvářejí budoucí podobu našich měst. Jakousi kvintesencí rozvoje současnosti je i nová Praha, která se nehledě na těžkosti a problémy rozrůstá do všech stran rychleji, než tomu bylo kdykoli před tím.  Ale není to jenom Praha, podobný vývoj probíhá také v řadě našich předních měst. Unikátní expozice připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Takové cíle si klade i velkoryse pojatá výstava 100 let československé a pražské architektury, která proběhne ve dnech 15. 9. 2018 až 10. 10. 2018 v prostorách více než symbolických – v pražské Galerii Mánes a v Národní technické knihovně Praha.

Výstava 100 let pražské architektury je svými kurátory pojata jako symbolické otevření vstupní brány do neméně velkoryse pojaté výstavy věnované 100 letům architektury československé. Vzkaz organizátorů je pak ten, že obě expozice jsou svým zaměřením i způsobem prezentace určené všem. Na vaší účast se tak těší i přední odborníci v oblasti architektury a stavitelství, kteří tyto unikátní projekty pomáhali realizovat.

Zdroj: redakce AW

Posted in , , , , ,