Bogdan Zdrojewski, Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky

Velmi mne těší skutečnost, že se v letošním roce festival Architecture Week, který si získává stále větší uznání odborníků i široké veřejnosti, uskuteční již posedmé. Opět mám tu čest převzít patronát nad touto událostí jako ministr kultury Polské republiky.
Architektura zemí Visegradské skupiny – Česka, Polska, Slovenska a Maďarska – se intenzivně rozvíjí a investoři i architekti se snaží zvyšovat úroveň zejména ve dvou oblastech: vizuální a funkční (např. snaha o zajištění bezbariérových přístupů a městské infrastruktury). Dynamický vývoj současné architektury a její proměny a výzvy vedou k úzké spolupráci a dialogu nejen o budoucnosti městských organismů, ale i krajinné architektury. Zůstaneme-li součástí Visegradské skupiny a budeme-li realizovat společné projekty v jejím rámci, samozřejmě i ty, které zohledňují národní kulturní bohatství, máme potenciál stvořit na mapě Evropy i světa obraz kulturně významného regionu.
Naše vysoké školy vychovávají nové zástupy skvělých urbanistů, architektů a designérů, jejichž nápady získávají obdiv a uznání, a kteří připravují projekty oceňované v soutěžích a na přehlídkách nejen v Polsku, ale i v Evropě a ve světě. Úspěchy mladých, schopných a ambiciózních lidí spoluutvářejí obraz našich zemí a zlepšují také kvalitu našeho každodenního života. Efektem jsou viditelné výsledky v oblasti kultury i v dalších sférách veřejného života. Jsme si vědomi toho, že úsilí vložené do kulturního vzdělání a rozvoj kompetencí vede ke stále lepším řešením měnícím charakter míst, v nichž žijeme. Citlivost k estetickým otázkám rodí stále krásnější architektonické perly oživující naše města.
Jako každoročně je pražský Architecture Week příležitostí zamyslet se nad konkrétními řešeními umožňujícími spojit „staré“ s „novým“: udržovat památky nebo zdynamizovat turistický ruch spojený s architekturou.
Druhým důležitým tématem zůstává „kulturní architektura“, která významně zvyšuje atraktivitu prezentovaných regionů. Doufám, že účast na festivalu se stane impulsem k větším a odvážnějším změnám našeho okolí.
V rámci prezentace architektonických děl Visegrádské skupiny, v níž polská architektura zaujímá významné místo, bude představeno několik důležitých polských projektů. Patří mezi ně expozice Gdaňsku (Evropské centrum Solidarity, Muzeum 2. světové války), Gdyně (Muzeum emigrace), Vratislavi (Hala století, Afrikárium) nebo Varšavy (Muzeum dějin polských Židů).
Polsko připravilo rovněž výstavy fotografií a vernisáž jedné z nich – Modernistická Varšava – bude spojena s projekcí 3D filmu Warszawa 1935. Jsem velmi rád, že se s polskými díly budou moci seznámit nejen znalci a experti, ale také mnoho jiných zájemců.
Děkuji organizátorům za další ročník Architecture Week a mým kolegům, ministrům kultury Česka a Slovenska, za zapojení do tohoto projektu.
Všem návštěvníkům přeji pozitivní zážitky.

Příspěvek v 2013