Masarykův most

Kolín 

František Roith 

1925–1927 

 

Masarykův most významně spoluvytváří charakter vnitřního obrazu Kolína. Představuje celorepublikově unikátní technické dílo, kombinující silniční most s jezem, plavebním kanálem a vodní elektrárnou. Navzdory různým funkcím se jedná o esteticky sjednocenou stavbu, s prvky geometrické moderny a art deca.